Проект на НИД на Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации

Проект на НИД на Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации

В Проекта на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми предвидените изменения и допълнения са насочени към постигане на следните цели:

– привеждане в съответствие на националната правна рамка със законодателството на Европейския съюз в сектора на плодовете и зеленчуците;

– облекчаване на административните режими чрез отпадане на предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред;

– отстраняване на технически неточности;

– оптимизиране на процесите и сроковете за всички страни, участници в процеса на подпомагане на организациите на производители на плодове и зеленчуци.

С Преходните и заключителни разпоредби на проекта са предложени промени в Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти и Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители с които се очаква постигането на следните резултати:

– осигуряване гъвкавост на действията на организацията и навременна промяна на оперативните програми при необходимост;

– признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да се възползват от повече възможности за подпомагане чрез прилаганите оперативни програми, което да повиши производствения им капацитет.

За повече информация, коментари и становища посетете Портала за обществени консултации.

Източник: www.ngobg.info

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder