Удължиха срока за кандидатстване за предоставяне на патронажна грижа на лица с увреждания и възрастни хора

Удължиха срока за кандидатстване за предоставяне на патронажна грижа на лица с увреждания и възрастни хора

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължи срока за кандидатстване по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ до 15 март 2019 г.

Наполовина е намален минималният брой потребители, които трябва да бъдат включени в едно проектно предложение – от 100 на 50 потребители. Всички общини, които кандидатстват с 50 и повече потребители, както и за проектни предложения, подготвени от две и повече общини в партньорство, ще има възможност за допустими разходи за ремонт, обзавеждане и оборудване, вкл. закупуване на транспортни средства в размер до 50 000 лв. за проектно предложение. Има промяна и в други части от Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

По процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Планира се предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране. Част от средствата по операцията могат да бъдат използвани за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, както и за обучение и супервизия на персонала.

В Патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати около 17 000 лица над 18 г., включително с увреждания. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Всички документи за кандидатстване по процедурата ще намерите на следния линк:
https://eumis2020.government.bg/…/2e1c6f81-5bf4-4d16-9097-a…

#ПатрионажнаГрижа #СоциалниУслуги #ОПРЧР

Източник: www.eumis2020.government.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder