В Лом ще преработват отпадъци за добив на топлоенергия и електроенергия

В Лом ще преработват отпадъци за добив на топлоенергия и електроенергия

Столична фирма прави оранжерии в промишлената зона на Лом. За да е целогодишно производството в парниците, ще бъде построена инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от неопасни отпадъци. Предвижда се многоетажният парник да е 2000 квадрата с подобрена топлинна изолация, затворен вертикален тип, така че цялата изолзваема площ да е над 12 000 квадратни метра.

За отоплението му ще бъде изградена инсталация за изгаряне и преработка на неопасни битови и строителни отпадъци. Планирано е тя да има електронен кантар, помещение за приемане на боклуците, цех за сепарация, участък за балиране и гранулиране на рециклируемите компоненти. Неподлежащите на рециклиране остатъци ще бъдат изгаряни в специална камера.

Очаква се да бъде оползотворена цялата произведена енергия, която няма да бъде продавана на други клиенти. Все още се проучва, дали въглеродният двуокис може да бъде подаван към парниците. Инсталацията ще преработва по 72 тона отпадъци за денонощие, а пълният й капацитет е 72 000 тона годишно. Предвижда се система за доочистване на газовете чрез плазмената им обработка и евентуално остъкляване на твърдия остатък.

Изграждането ще стане на три етапа.Намеренията на фирмата са, на площадката да бъдат съхранявани още излезли от употреба автомобили до транспортирането им на площадки за разкомплектоване. Може да бъдат приемани до 400 бракувани моторни превозни средства годишно. Дейността, която дружеството възнамерява да извършва, не предполага възникването на риск от големи аварии.

Източник: www.mont-press.com

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder