В Кула, Чупрене, Белоградчик и Грамада се запознаха с възможностите по Програма за Развитие на селските райони

В Кула, Чупрене, Белоградчик и Грамада се запознаха с възможностите по Програма за Развитие на селските райони

Първите срещи от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“ проведе екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ-Видин). В Кула, Чупрене, Белоградчик и Грамада се запознаха с компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Земеделските стопани научиха повече за промените в нивата на подпомагане за площи, заявявани по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и РДВ“. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова специално акцентира на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ и възможностите за приложението й от животновъдите в селските райони на област Видин.

Експертите Цветомир Ценков и Яна Гъркова запознаха участниците в срещите с предстоящите мерки по ПРСР. През 2019 година ще има 9 процедури за подбор на проектни предложения, които са насочени към: широколентов достъп до интернет в селските райони; внедряване на иновации в селското стопанство и ХВП; възможност за обучения на земеделски стопани; подпомагане за развитието на малките стопанства; възстановяване на поливната инфраструктура; ремонт на религиозни храмове в селските райони; къси вериги на доставки и местни пазари; подкрепа за подхода ЛИДЕР/ВОМР.

На срещите в Кула, Чупрене и Белоградчик експертът Цветомир Ценков запозна потенциалните бенефициенти с процедура „Умения“, която е насочена към работодатели от микро до големи предприятия, а експертът Яна Гъркова запозна представители на читалището в Грамада със Схемата за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ на Норвежката програма.

Следващата седмица екипът на ОИЦ-Видин ще проведе още пет срещи от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Информационните събития ще се проведат, както следва:Бойница – 25 март 2019 г., понеделник; Ново село – 26 март 2019 г., вторник; Ружинци – 27 март 2019 г., сряда; Макреш – 28 март 2019 г., четвъртък; Димово – 29 март 2019 г., петък;

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация: Цветомир Ценков, Експерт „Комуникация, информация и логистика”, Тел: 0879 949 201, E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

Източник: www.eufunds.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder