Публикувани са новите промени в Наредба Н-18, касаеща касовите апарати

Публикувани са новите промени в Наредба Н-18, касаеща касовите апарати

Днес в бр. 26 от 29.03.2019 г. на Държавен вестник са публикувани промени в Наредба Н-18 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Както предварително бе анонсирано от НАП, удължен е срокът за търговците, използващи СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект), независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС. Те трябва да сменят или модифицират касовите си апарати, както и да приведат използвания от тях СУПТО в съответствие с наредбата в срок до 30.09.2019 г, а срокът за обявяване на използван СУПТО, чрез подаване на Приложение № 32 е удържен до 30.11.2019 г.

За търговците, които не използват СУПТО, сроковете за подмяна или модифициране на касовите апарати остават както следва: до 31.03.2019 г. за регистрираните по ЗДДС лица и до 30.06.2019 г. за нерегистрираните по ЗДДС лица.

Удължен е и срокът за подаване на Приложение № 33 за електронните магазини до 29.06.2019 г. (съгласно предишните текстове от наредбата той изтичаше днес). Отпадат и някои от данните, които бяха изискуеми при подаване на Приложение № 33.

Основни промени в Наредба № Н-18 от 2006 г., обнародвани на 29.03.2019 г.
29 Март 2019

  • Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин. Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия
  • Описани са правилата за вписване и заличаване в списъка на електронните магазини, който е достъпен на сайта на НАП
  • Удължен е срокът за лицата, използващи софтуери за управление на продажби, до 30.09.2019 г. в който да приведат дейността си в съответствие с наредбата
  • Възможност за отчитане с касови бележки от кочан при неизправност на СУПТО
  • Софтуерите, обслужващи само продажбите, реимбурсирани от НЗОК и чрез които не се управляват други продажби могат да отговарят  само на част от изискванията, предвидени в наредбата. Ползвателите на софтуера се освобождават от задължението да подават н НАП информация за него. Промяната засяга най-често малки аптеки в отдалечени населени места и неголеми медицински практики.
  • Личните данни и данните за медицинското състояние на лицата, обработвани в СУПТО няма да се експортират и предоставят на органите на НАП
  • Удължен е срокът за деклариране на собствените или наети електронни магазини (работещи отпреди 29.12.2018 г.)  до 29.06.2019 г.
  • Търговците, притежаващи или наели електронен магазин ще подават по-малко данни при декларирането на е-магазините.

Важни срокове по Наредба Н-18/2006 г.

31.03.2019 г. – Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

29.06.2019 г. – Собствениците и ползвателите на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

30.06.2019 г. – 1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО; 2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.

30.09.2019 г. – 1. Всички търговци – независимо дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.; 2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

31.12.2019 г. – Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), ги привеждат в съответствие с изискванията на наредбата

Можете да свалите броя на ДВ от тук.

Линк към текста на НИД на Наредба Н-18 в Държавен вестник:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=136171

Източник: www.kik-info.com

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder