120 дни през 2018 година въздухът над Видин е бил свръхзапрашен

120 дни през 2018 година въздухът над Видин е бил свръхзапрашен

Една от темите, която ще бъде дискутирана на заседанието на Общински съвет – Видин, насрочено за 5 април (петък), е за качеството на атмосферния въздух. Едно от предложенията, включени в дневния ред за работата на местния парламент, е доклад за изпълнение на програмата на Община Видин за намаляване на нивата на фините прахови частици през 2018 година. Припомняме, че и миналата година местната власт прие мерки за намаляване на замърсеността на въздуха над областния град, включващи миене и метене на улици, намаляване на използването на пясък при обработката на улиците при снеговалеж, запълване на дупки по уличната мрежа и др.
Постигнали ли са тези мерки ефект? Отговор на този въпрос дават месечните доклади на Регионална инспекция за опазване на околната среда – Монтана (РИОСВ). По данните на екоинспекцията, 120 дни през миналата година въздухът над Видин не е съответствал на изискванията за качество, като е било регистрирано превишаване на допустимите нива за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10). Европейските норми в това отношение, които са въведени и в българското законодателство (Наредба №12 от 15 юли 2010 г.), регламентират пределно допустимите концентрации (ПДК) за фини прахови частици – средноденонощна норма от 50 мкг/м3, която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти годишно. Очевидно във Видин сме далеч от постигане на тези показатели.
Традиционно особено сериозно е положението през зимния сезон, като повишаването на нивата на фините прахови частици се дължи на битовото отопление – все още хиляди домакинства във Видин се отопляват на дърва и въглища. Оказва се обаче, че през миналата година е регистрирана тенденция на влошаване на показателите и през летния сезон. В доклада на РИОСВ – Монтана за нивата на фините прахови частици за летния сезон на миналата година (периода 01.04.2018 г. – 30.09.2018 г.) се констатира: „През летния сезон на 2018 г. са отчетени 20 дни с наднормени стойности на ФПЧ 10 от пробонабраните и анализирани 99 броя проби.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder