Топ вести
Финансирането по Закона за личната помощ ще се осъществява от 1 септември 2019 г.

Финансирането по Закона за личната помощ ще се осъществява от 1 септември 2019 г.

Предоставянето и финансирането на личната помощ по реда на Закона за личната помощ ще се осъществява от 1 септември 2019 г. Съгласно параграф четвърти, алинея 3 от преходните и заключителните разпоредби на този закон хората с трайни увреждания продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния ред до предоставянето на лична помощ.
По този начин е гарантирана непрекъсваемост на посочените услуги за хората с увреждания, каза в отговор на парламентарен въпрос министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
Той обясни, че към настоящия момент, съгласно член 19 от постановление 344 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2019 г., средствата за предоставяне на тези социални услуги за периода от 1 януари 2019 г. до 31 август 2019 г. се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане /АСП/.
Предоставят се социални услуги на две целеви групи – на лица с увреждания и на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, на които е извършена оценка по правилата за независим живот, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020 г./, както и на нови потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите. В тази връзка АСП е сключила двустранни споразумения с 293 общини или райони на общини за периода от 1 януари 2019 г. до 31 август тази година, информира министър Петков.
За да се предотврати риск от прекъсване на предоставянето на услуги в домашна среда и със свързаното с това социално напрежение след 1 септември 2019 г., сред едни от най-уязвимите групи в обществото, които не попадат в обхвата на механизма за лична помощ, МТСП предложи удължаване на срока за предоставяне на финансирането на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ до края на настоящата година, каза Бисер Петков.
Той заяви, че МТСП е в активен диалог с Министерството на финансите за осигуряване на необходимите бюджетни средства за финансиране както за механизма за лична помощ, така и на посочените услуги, предоставяни на потребителите.

Източник: Novini.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder