Община Видин промени часа на общественото обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

Община Видин промени часа на общественото обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Видин уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

от Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), за закупуване на контейнери тип „Ракла“ – 1,1 м3 – (990 метални и 10 пластмасови броя) и пластмасов контейнер, 240 литра – 5000 бр., при следните параметри:

• Максимален размер на дълга: 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) лева за закупуване на контейнерите;
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за безлихвен заем;
• Условия на погасяване: гратисен период – 1 (една) година; срок за възстановяване – 4 (четири) години, с възможност за предсрочно погасяване;
• Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
• Лихвени условия – БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ;
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – НЯМА;
Срещата за обществено обсъждане ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет, гр. Видин на 24.07.2020 г., от 14.30 ч.

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder