Европа подготвена за цифрова ера

Европа подготвена за цифрова ера

Европейската комисия се стреми да превърне настоящото десетилетие в цифрово десетилетие на Европа. Ето защо Комисията прие стратегия в областта на цифровите технологии. Стратегията предвижда повече инвестиции в цифрови умения и защита на хората от киберзаплахи, и гарантира зачитане на правата на хората.

Как ще съдейства европейската стратегия за изграждането на цифрово бъдеще на Европа?

Стратегията на ЕС за цифровите технологии ще ускори разгръщането на свръхвисокоскоростен широколентов интернет за домакинствата, училищата и болниците в целия ЕС и ще разшири капацитета на Европа в областта на суперкомпютрите за разработване на иновативни решения в медицината, транспорта и околната среда, и ще повиши достъпа до висококачествени данни.

Какви са ползите за малките и средните предприятия?

През следващото десетилетие Европейският съюз ще подпомогне създаването и развиването на иновативни малки и средни предприятия, за които ще бъде осигурен достъп до финансиране и възможности за разширяване на тяхната дейност в различни области.

-Земеделските стопани ще могат да произвеждат повече храни при по-ниски разходи, тъй като ще имат достъп до висококачествени промишлени данни за реколтите, сеитбите и използването на торове. Това ще доведе до повишаване на ефективността на селското стопанство. Прогнозите са земеделските стопани да увеличат приходите си с 225 евро на хектар.

-Производителите ще могат да оптимизират производството си. Така, само чрез оптимизация, основана на данни, може в световен мащаб да бъдат спестени 90 милиарда евро в производствения сектор.

-Ще бъдат наложени ясни правила за достъп до единния пазар и за повишаване на отговорността на онлайн платформите.

-Предвидени са повече инвестиции в цифрови умения. Така, всички, преминали през тези обучения, ще попълнят незаетите работни места, които ограничават икономическото развитие.

-Финансовите инструменти на ЕС ще поставят началото на системи за усъвършенствана свързаност и сигурни европейски облаци от данни.

-Ще бъде подобрен достъпът до финансиране в областта на цифровите технологии и ще се разработи нова стратегия за МСП за укрепване на иновативните и бързо развиващи се стартиращи предприятия.

Какви са ползите за гражданите?

Всички европейци ще могат да получат по-добра медицинска диагноза и лечение.
Ще се подобри достъпът до обучение за всички, които искат да придобият по-задълбочени умения за работа с цифровите технологии.
Ще се ограничат измамите в интернет и ще се осигури по-бързо взаимодействие с правителството и с бизнеса.
Ще се осигури индивидуализирано производство и съхранение на енергия, и по-ниски сметки за енергия, благодарение на интелигенти системи за отопление и охлаждане.
Селското стопанство ще бъде съобразено в по-голяма степен с околната среда, което гарантира производство на по-добра храна с по-малко пестициди, торове, гориво и вода.
Предвижда се кампания за по-широко рециклиране на електронните отпадъци за по-чиста околна среда.
Цифровизиран транспорт.
Борба срещу онлайн дезинформацията чрез осигуряване на достъп до разнообразно и надеждно медийно съдържание.
По-дълготрайни електронни устройства, които лесно могат да се актуализират, ремонтират и рециклират.

Какви са ползите за околната среда?

Внедряването на цифрови технологии ще намали емисиите с количество, което е 7 пъти по-голямо от количеството емисии, отделяно от самия сектор на ИКТ.
Глобалните емисии ще бъдат намалени с до 15 %.
Изкуственият интелект ще даде възможност за по-добър анализи и взимане на по-добри решения във връзка с кризата в областта на климата и околната среда.
Ще бъде подкрепен автоматизираният и свързан транспорт чрез разработване на интелигентни системи за намаляване на задръстванията и подобряване на мобилността.

Източник: Европейска комисия

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder