Нови противоепидемични мерки в област Кюстендил

Нови противоепидемични мерки в област Кюстендил

Областният кризисен щаб в Кюстендил прие нови противоепидемични мерки за противодействие на коронавируса, поради високата заболеваемост в региона.

Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на област Кюстендил за учениците от 5-ти до 12-ти клас за периода от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. (включително).

Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други организирани мероприятия за всички възрастови групи, с изключение на състезанието „Европейско кенгуру“, пролетно математическо състезание – при строг пропускателен режим и спазване на противоепидемичните мерки.

Преустановяват се присъствените занимания в езиковите центрове и други обучителни школи, организирани от юридически или физически лица.

Дава се препоръка към кметовете на общини в област Кюстендил да направят мотивирано предложение до Министъра на образованието за издаване на заповед, в изпълнение на § 1, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за допълнение на Наредба 5/2006 г. относно предучилищното образование за учебната 2020/2021 година – децата записани на задължително предучилищно образование в детска градина или училище да могат да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване и съгласие на директора на учебното заведение.

Учениците от начален образователен етап на ОУ “Аверкий Попстоянов“- гр. Рила да преминат към обучение от разстояние в електронна среда от 12.03 до 26.03.2021 г.(включително).

Задължително е носенето на маски и лични предпазни средства на обществени места при струпване на хора и невъзможност за спазване на дистанция.

В търговските центрове тип МОЛ и големи търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки да се организира пропускателен режим, съобразен с 30% от капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на дистанция от 1,5 м., недопускане на клиенти без защитни маски, както и зачестена дезинфекция.

Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия – кина, музеи, галерии, театри, концерти, занятия по творческо и музикално изкуство.

Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствието на повече от 15 човека. Обръща се внимание, че има специален протокол за организирането на погребения на хора, починали от коронавирус, който следва да се спазва.

Преустановява се посещението на малолетни и непълнолетни лица без придружител в ресторанти и заведения.

Всички заведения за хранене и развлечения осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на столовете, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

Забранява се провеждането и организирането на масови обществени мероприятия на закрито и открито, в т.ч. пазари и тържища, събори, празници, панаири.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти за обществено предназначение – търговски, административни или други, които предоставят услуги за гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите и не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

Забранява се посещението от външни лица в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност.

Забранява се посещението на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за услуги от резидентен тип за деца и възрастни, и хосписи.

Дава се възможност на директорите на лечебни заведения, при увеличаване на капацитета на леглата в Ковид-отделенията над 80%, да поискат преустановяване на плановите операции и плановия прием.

Мерките, за които не е определен изричен срок, ще бъдат в сила от 15 до 28 март.

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder