„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД

Успешно продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр.  Видин по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия  обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин. 

Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2023г. 

В резултат на изпълнението на проекта ВИК дружеството ще постигне разширяване и  подобряване на ВиК структурата във връзка с питейните и отпадъчните води, в  съответствие със законодателството на ЕС и на Република България. 

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв.,  са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана  от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по  процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик  инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД

На 19.05.2021г. се сключиха договори с избрани изпълнители за упражняване на независим  строителен надзор и оценка на съответствието на работния проект и изпълняване  функциите на инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обекти по проект  „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – ВИДИН” ЕООД, гр. Видин” по 2 обособени позиции: 

За Обособена позиция 1 „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на  съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия  по ФИДИК за обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138  до КПС1”, избраният изпълнител е „ЕКСПЕРТ НАДЗОР ВИК ВИДИН“ ДЗЗД, гр. София. В  състава на обединението влизат следните фирми: „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр.  София, „ЕКСПЕРТИНВЕСТ“ АД, гр. Видин и „СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД, гр. София. 

За Обособена позиция 2 Упражняване на независим строителен надзор, оценка на  съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия  по ФИДИК за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр.  Видин, избраният изпълнител е Обединение „ЕКО ПЪТ АКВА“, гр. София . В състава на  обединението влизат следните фирми: ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали,  „ПЪТКОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София и „АКВАИНС“ ЕООД, гр. София.

Продължава оценяването на оферти за обществена поръчка с предмет: Инженеринг  (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК  инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин  съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции: Обособена  позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1; 

Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр.  Видин. Като в Профила на купувача на дружеството на 25.05.2021г е обявено отваряне на  ценови оферти за допуснатите участници.

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder