ДБТ-Видин уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през юли 2021 г.

ДБТ-Видин уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през юли 2021 г.

Дирекция “Бюро по труда”- Видин уведомява работодателите от общините Видин, Брегово и Ново село, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юли 2021 г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ – за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица и наемат:

Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които наемат:

– безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)- свободни средства – 5 948 лв.;
– за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)- свободни средства –
4 143 лв.;
– осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) – свободни средства – 8 608 лв.;
-безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)- свободни средства – 15 437 лв.;
-безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)- свободни средства – 3 793 лв.;
-безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)- свободни средства – 8 484 лв.;
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)- свободни средства – 21 924 лв.;
– безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)- свободни средства – 11 249 лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)- свободни средства – 3 280 лв.;

Раздел III. Обучение на възрастни

Обучение на безработни по заявка на работодател (по реда на член 63,ал.1,т.1 от ЗНЗ) свободни средства – 2 567 лв.;
Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по реда на член 63, алинея 1, точка 3 от ЗНЗ) – свободни средства – 1 470 лв.;
обучение на заети лица от средни предприятия (по реда на член 63, алинея 1, точка 3 от ЗНЗ) свободни средства – 1250 лв.
Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Видин, както и на тел. 094/601 361

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder