Разплащателната агенция изплати 320 хил. лв. за инвестиции в рибарския сектор

Разплащателната агенция изплати 320 хил. лв. за инвестиции в рибарския сектор

ДФ „Земеделие“ преведе 320 хил. лв. (319 340 лв.) безвъзмездна финансова помощ на девет местни инициативни рибарски групи в изпълнение на стратегиите им за развитие. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2021 г. по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.
Чрез стратегиите си за развитие Местните инициативни рибарски групи подпомагат изпълнението на основните приоритети на ПМДР 2014-2020 г. Целта е да се повиши конкурентоспособността на рибарските области посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура. Териториалното развитие се осъществява на принципа на публично-частното партньорството.

Финансова подкрепа по ПМДР 2014-2020 г. получиха:
• МИРГ – Варна – район Аспарухово-Белослав-Аксаково
• МИРГ – Пазарджик
• МИРГ – Несебър-Месемврия
• МИРГ – Шабла-Каварна-Балчик
• МИРГ – Български черноморски сговор: „Бяла-Долни чифлик -Аврен“
• МИРГ – Поморие
• МИРГ – Бургас-Камено
• МИРГ – Високи Западни Родопи: „Батак-Девин-Доспат“
• МИРГ – Самоков

ЕКИП: ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder