Институциите във Видин апелират за повишено внимание и отговорност с цел намаляването на риска от пожари

Институциите във Видин апелират за повишено внимание и отговорност с цел намаляването на риска от пожари

На 4 август в Областна администрация Видин се проведе работна среща, на която се обсъдиха мерки за намаляване на риска от пожари в земеделските земи в област Видин.

Повод за срещата, от една страна, е получено в администрацията писмо от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков за осъществяване на контрол върху задълженията и правомощията на кметовете на общини по Закона за опазване на земеделските земи, а от друга – необходимостта да се засили вниманието по отношение обстановката на територията на област Видин по направление „Пожарна безопасност и защита на населението“, с оглед високите температури напоследък, отбеляза Огнян Асенов в началото на срещата, съобщиха от пресслужбата на администрацията.

На работната дискусия присъстваха заместник областният управител на Видин Илия Каменов, представители на общините, директорът на ОД на МВР – Видин, началниците на районни полицейски управления, ръководители от ГПУ на територията на областта, представители на РД ПБЗН, началниците на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението в областта, както и директорът на ОД на ДФ „Земеделие“.

Представителите на РД ПБЗН, запознаха присъстващите с актуалната обстановка по направление „Пожарна безопасност и защита на населението“ за последните два месеца. От представените данни стана ясно, че през месеците юни и юли на 2021 г. звената на РД ПБЗН – Видин са обслужили 172 произшествия, от които пожарите без преки материални загуби (към които се причисляват пожарите в земеделските земи) са 95 броя. 

Най-голям брой пожари без материални загуби са регистрирани в община Видин – 62 броя, община Брегово – 10 броя, по 6 пожара са регистрирани в общините Димово и Ново село.

Това са предимно пожари в суха тревна растителност, лесонепригодни площи и стърнища. Наблюдава се завишаване на този тип пожари спрямо 2020 г., когато за същия период са отчетени 80 броя.

След представената актуална информация, от РД ПБЗН припомниха, че през 2020 г. е подписан план за взаимодействие между структурите на МВР, чиято цел е повишаване ефективността на контролните функции при установяване причинителите на пожари. 

Представителите на общините докладваха, че през 2021 година, до настоящия момент, нямат издадени актове за установяване на нарушения в земи от общинския поземлен фонд, свързани с извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. Местните власти изразиха задоволство от добрата комуникация и взаимодействие със структурите на ПБЗН, ефективната работа на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации, и акцентираха на силно изразената солидарност и сплотеност между хората в малките населени места, в случаи на инциденти, включително пожари.

Директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ информира участниците в срещата за действащия Национален стандарт 6 от Наръчника за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Съгласно посочения стандарт изгарянето на стърнищата е забранено. Всички земеделски производители, ползващи европейско/държавно подпомагане са запознати с националния стандарт и стриктно следва да спазват установените норми. В противен случай производителите биват лишавани от съответния вид подпомагане.

Над 200 са пожарите в страната, в резултат на високите температури, наличието на суха растителност и не на последно място на човешка небрежност и безотговорност. Опасността от възникване на пожари в земеделските територии, от там и в горските и урбанизираните територии е изключително висока и ние трябва отговорно да подходим към ситуацията, заяви областният управител.

В заключение Огнян Асенов обърна внимание, че по информация на ГД ПБЗН в 93 % от случаите причината за пожар е човешката дейност, а в останалите 7 % – природни явления, технически повреди, аварии и пр. 

Контролът трябва да е по-сериозен, по-ефективен и засилен. От взаимодействието между институциите е важно какъв ще бъде резултата, за да не се допусне увеличаване броя на пожарите, допълни Асенов.

 

По информация, публикувана на интернет страницата, на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (http://www.weather.bg/0index.php?koiFail=modelsFire&lng=0 ) през следващите два дни се очаква повишаване на индекса на пожароопасност за област Видин.

Институциите апелират за повишено внимание и отговорно отношение по време на работа на открито и при възможност преустановяване за ден-два на работата в полето, свързана с почистването на земеделските земи.

Снимки:Областна администрация-Видин

ВИДИН ВЕСТ

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder