ДБТ-Видин уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

ДБТ-Видин уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

Дирекция “Бюро по труда”- Видин уведомява работодателите от общините Видин, Брегово и Ново село, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през август 2021 г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ – за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица и наемат:
 Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които наемат:
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)- свободни средства – 3 793 лв.;
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)- свободни средства – 21 924 лв.;
– безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)- свободни средства – 1 847лв.; 
Раздел II. Програми за обучение и заетост:
– Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 10 136  лв.

–   Национална програма „Помощ за пенсиониране” –  9 810 лв.

– Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  1. Работодатели от частния сектор (Компонент 1) – 16 110 лв.
  2. Държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – 24 794   лв.

Раздел III. Обучение на възрастни 

  • Обучение на безработни по заявка на работодател (по реда на член 63,ал.1,т.1 от ЗНЗ) свободни средства – 2 567 лв.;
  • Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по реда на член 63, алинея 1, точка 3 от ЗНЗ) – свободни средства – 1 470 лв.;
  • обучение на заети лица от средни предприятия (по реда на член 63, алинея 1, точка 3 от ЗНЗ) свободни средства – 1 250 лв.

Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната. 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Видин, както и на тел. 094/601 361

ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder