Проведе се работна среща на Областния координационен център Видин

Проведе се работна среща на Областния координационен център Видин

Днес, 28.09.2021г., в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе работна среща на Областния координационен център Видин, създаден за координиране на дейностите по ПМС № 100 от 08.06.2018г., изм. и доп. ПМС № 259 от 14.10.2019г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Участие в срещата, водена от областния управител Огнян Асенов, взеха заместник областният управител Илия Каменов, представители на Регионално управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция – Видин, ОД на МВР и на общините от областта, информират от пресцентъра на управата.
Представена бе информация за предприетите до момента дейности за обхващане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през новата учебна 2021-2022г., като всяка от институциите докладва в своята компетентност. Стана ясно, че в областта са сформирани 20 екипа за обход. Представителите на общините информираха, че училищата и детските градини са в готовност за преминаване в електронна среда на обучение, в случай на необходимост. От РЗИ-Видин съобщиха, че няма сигнали за неправомерно издадени медицински бележки. Представителят на ОД на МВР изрази готовност за съдействие, каквото и предишни години е оказвано.
Галя Павлова, временно изпълняваща длъжността началник на Регионалното управление на образованието, информира за обхванатите деца и ученици през новата учебна година, като стана ясно, че 7215 ученици са прекрачили прага на училищата в областта, 547 са първокласници, а 2067 деца посещават детските градини. Павлова отбеляза, че всички училища и детски градини имат достъп до Информационната система за реализация на механизма, където своевременно да отразяват отсъствия. На проведената среща бе съобщено, че днес членовете на екипите за обхват започват обучение за прилагане на интегрирана оценка на потребностите и ресурсите на дете в риск.
По време на работния формат обсъдиха и състоялото се в началото на месец септември заседание на Координационното звено по Механизма за взаимодействие по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система, с конкретни насоки за обходите през тази учебна година.
„Сигурен съм, че добрата съвместна работа между институциите, имащи отношение към предотвратяване отпадането на деца от образователната система, ще продължи и през тази учебна година. Всички знаем, че пандемията повиши риска от отпадане на ученици, но вярвам, че с общи усилия и добра координация ще продължим да поддържаме доброто ниво на образователните институции в областта“, отбеляза в заключение областният управител Огнян Асенов.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder