Сдружение „Активно общество“ обучава педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

Сдружение „Активно общество“ обучава педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

През октомври се проведе първото изнесено обучение на педагогически специалисти в рамките на проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“, който се изпълнява от Сдружение „Активно общество“ в партньорство с ДГ „Русалка“ – гр. Видин, ДГ „Зора“- град Монтана, СУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Брегово, СУ „Христо Ботев“ – село Арчар, ПГХЗ „Дмитрий Менделеев“, СУ „Димитър Маринов“- гр. Лом, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- село Ковачица. В обучението се включиха 10 педагогически специалисти от образователните институции партньори. В рамките на три дни участниците работиха по специално разработена програма, запознаха се с интерактивни методи за работа в мултикултурна среда и обмениха опит.

Проектът се финансира по договор №BG05M2OP001-3.017-0041-C01/11.12.2020г. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неговото изпълнение стартира на 11.12.2020г. с проучване за идентифициране на нуждите на училищата и детските градини, партньори по проекта от подобряване на работата в мултикултурна среда. В рамките на проекта е предвиден обучителен цикъл за 140 педагогически специалисти, който включва обучения за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда на учители, директори и образователни медиатори от 7 образователни институции от Област Видин и Област Монтана.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder