С 11 млн. лв. беше актуализиран бюджетът на Община Видин за 2021 година

С 11 млн. лв. беше актуализиран бюджетът на Община Видин за 2021 година

Актуализацията беше приета на проведеното на 30.12.2021г. заседание на Общински съвет – Видин. Цветомира Илиева, заместник-кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие, разясни какви са промените в общинския бюджет спрямо първоначалните параметри. „При първоначален план на бюджета на Общината за 2021 година в размер на 52 714 498 лв., актуализираният бюджет е 63 788 478 лв. – разликата е 11 млн. лв. в плюс“, посочи Илиева. Тя допълни, че увеличението се дължи основно на постъпилите средства за провеждане на избори, както и по програми и проекти (механизма „Лична помощ“, проект „Приеми ме“ и др.); допълнителните бюджетни средства от държавата за обезпечаване дейността на училищата и на превозвачите; получените целеви средства за намаляване последиците от пандемията от COVID-19 и за разкопките в „Рациария“ и др.

На последното за годината заседание общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. С това решение се актуализират цените на услугите, като при определяне на размера им са отчетени спецификата на работа, необходимото време за изготвянето на съответния документ, както и ангажирания административен капацитет. Същевременно се предприемат и стъпки за намаляване на административната тежест за бизнеса. Пример за това е, че за първа година е дадена възможност на юридическите лица да не заявяват кофите за смет, които ще използват, а вместо това, ако няма промяна, да се приема предходно декларираният брой съдове за отпадъци. С приетите промени се въвеждат и нови услуги, които до момента са заявявани от граждани, но не е имало нормативна основа, за да бъдат предоставени. Така Общината вече ще предлага услугите транспортиране на производствени отпадъци със статут на неопасни и дребни строителни отпадъци от ремонтни дейности от бита със самосвал в рамките на града, както и извън града; измиване със специализиран автомобил; почистване с голям специализиран автомобил; почистване с малък специализиран автомобил; товарене и транспорт с багер на производствени отпадъци; закупуване на компост от Регионалното депо и др. За улеснение на гражданите Община Видин вече ще извършва и служебна заверка на Декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци, което досега се правеше от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Общинският съвет одобри и промяна на наредбата за определяне на размера на местните данъци. Така се актуализира размерът на данъци, които не са променяни от 2008 година, като и след корекцията данъчните ставки във Видин се запазват по-ниски от тези в много други по-малки градове. Същевременно с изменението по отношение на данък МПС начинът на неговото формиране вече ще отразява много по-добре въведената през 2019 година, с изменение на Закона за местните данъци и такси, нова концепция за определяне на размера му, включваща икономически компонент (мощност и година на производство на автомобила) и екологичен компонент (екологична категория на автомобила). Очакваният краен ефект от тези промени е увеличаване на постъпленията от собствени приходи на Община Видин, което ще даде възможност за отделяне на повече средства за благоустрояване на населените места.

Oтново не беше приета предложената план-сметка за 2022 година за извършване от Община Видин на услугите по събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци и за поддръжка на чистотата в териториите за обществено ползване. Именно в нея са заложени средствата, необходими за осъществяване на планираната от Общината модернизация на системата за сметосъбиране и увеличаване на качеството на тази услуга. Неприемането на план-сметката означава , че през следващата година няма да има пари за закупуване на нови съдове за смет с чипове и за внедряване на интелигентна система за сметосъбиране, както и няма да е възможно контейнерите за битови отпадъци в град Видин и в останалите населени места да се вдигат по-често.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder