Община Ружинци представи отчета си за 2021 година

Община Ружинци представи отчета си за 2021 година

Кметът на община Ружинци Александър Александров представи в Общинския съвет отчет за изпълнението на управленската си програма. Съветниците одобриха отчета, който вече се разпространява и сред населението на общината под формата на книжка с богат илюстративен материал, съобщи Александров.
„2021 г. се оказа, въпреки извънредната ситуация, много успешна за общинската инфраструктура. Реализирахме два големи и два по-малки европейски проекта“, обобщи кметът. Той припомни, че на 1 март 2021 г. беше направена първа копка за реализиране на проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешна водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на стойност 5 850 978 лв., като обектите са приключени с държавно приемателна комисия на 30 септември. На 15 март миналата година официално започна и изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ по ПРСР 2014 г.-2020 г. на стойност 1 399 042 лв. – рехабилитацията на 10 улици в 5 села от общината завърши с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа на 07.09.2021 г. На 15 март 2021 г. приключи официално изграждането на две съвременни многофункционални спортни площадки – в СУ „Н. Вапцаров“ в Ружинци и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бело поле – по проект, финансиран по ПРСР. „През месец януари приключи изграждането на парка в Ружинци, който бе финансиран по ПРСР в рамките на проект „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ на обща стойност 833 940 лв.“, посочи Александров. Той допълни, че през миналата година два проекта спечелиха и реализираха Община Ружинци и Кметство Дреновец по Национална програма „Чиста околна среда“. Кметът отчете още, че през 2021 година е изпълнена и техническата рекултивация на старото общинско сметище.
През 2021 година бе направена и първа копка за изграждането на нов физкултурен салон в училището в Ружинци за над 580 хил. лв. „Съвременното съоръжение беше външно изградено в края на 2021 г. През месец февруари ще бъде довършена и вътрешната част. Комплексът разполага с 6 тоалетни за учениците, една за лица с увреждания, една за преподавателите, две съблекални с бани и тоалетни, стая за учителя и хранилище“, обясни Александров.
Кметът подчерта, че и през миналата година приоритет е било подобряването на състоянието на сградите-общинска собственост. Поставени са по 2 климатика на етажите, където се намират музейните помещения на НЧ „Христо Ботев-1898“ – с. Ружинци и НЧ „Хр. Ботев-1926“ – с. Дреновец. С поставяне на климатиците е подсигурена подходяща температура както през зимата, така и през лятото. Климатик е монтиран и в сградата на Кметство Бело поле. Нови придобивки получиха читалищата в Ружинци и Дреновец – Общината им осигури средства в размер на 12 400 лв. за ново обзавеждане с маси и столове на малките зали, които се използват от клубовете на пенсионера, както и за обществени събития и семейни тържества. Основен ремонт на стойност 4 067.95 лв. бе извършен на покрива на бившата здравна служба в Бело поле, която се използва за раздаване на топлия обяд. „Ремонтирахме и покрива на кухнята в детската градина в Ружинци, където е боядисано и кухненското помещение, поставен е абсорбатор и таванки в склада на домакина. Вътрешен ремонт бе направен в помещенията в детската градина в Черно поле на стойност 7500 лв. Поставена е нова PVC дограма във всекидневната, шпакловани и боядисани са стените в спалното помещение, всекидневната и тоалетните. Обърнати са прозорците в три стаи. Монтирахме една беседка на стойност 2 646.00 лв. на площада в Чорлево, като по този начин допълваме с нова придобивка района. Тя е по желание на децата от квартала“, заяви Александров.
Кметът на Ружинци допълни, че през 2021 г. е извършен основен ремонт на покрива на Кметството на с. Гюргич. Подменена е компрометираната дървена конструкция и счупените керемиди, направен е отвор за нова входна врата и е изградена рампа за инвалиди с парапет за достъп до административната част, която е на втория етаж. Предстои да бъде направена преходна рампа от плочата до вратата. „Вътрешният ремонт на сградата на бившата здравна служба в Дражинци е на стойност 9 964 лв. Шпакловани и боядисани са всички стени и тавани в стаите. Изградена е вътрешна тоалетна и е възстановена водата в сградата, обърнати са всички прозорци, поставен е нов балатум, ремонтирана е и стаята на лекаря. В тази сграда вече ще бъде кабинетът на кметския наместник и техническия сътрудник. Там ще продължим да раздаваме „Топлия обяд“ и ще се провеждат изборите“, посочи Александров. Той припомни, че основен ремонт е направен и на покрива на Кметство Плешивец, като старият покрив е подменен с изцяло нов от ламарина. Предстои и вътрешен ремонт на сградата. Основно ремонтиран е и покривът на бившият пансион в Ружинци – сега в тази сграда се помещават редица общински служби и изнесени работни места на държавни структури, лекари, зъболекари и аптека. Ремонтиран е частично покривът на Кметство Динково. В Народно читалище „Здравец-2007“ в Дреновец е прокарана нова ВиК инсталация и е изграден вътрешен санитарен възел с топла вода и е ремонтирана стая, която се използва от работещите по програми, като общата стойност на извършените дейности е 12 397 лв.
„В последните дни на годината приключихме с довършителните работи на няколко обекта. Това включва вътрешен ремонт на третия етаж на сградата на Общинската администрация – Ружинци на стойност 14 330.56 лв. Завърши и основният ремонт на общинска сграда „9-те апартамента“ в с. Дреновец на стойност 70 810 лв. Извършени са дейности по саниране, смяна на външна дограма, шпакловане и боядисване на стени и вътрешен ремонт на един двустаен апартамент на втория етаж – шпакловани и боядисани стени и тавани, както и довършителни работи по един апартамент на първия етаж, където са ремонтирани санитарните възли. Помещенията ще бъдат ползвани за ведомствени нужди“, обясни Александър Александров.
„Въпреки епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и през 2021 г. осигурихме средства за реализирането на поетите ангажименти. Приехме ясни приоритети и реално изпълними цели, свързани със стабилизиране на общинския бюджет, чрез публичност в процеса на съставяне, приемане, изпълнение и отчет. Осигурихме прецизност при изразходване на финансовите средства от общинския бюджет с цел постигане на устойчив резултат“, подчерта още кметът на Ружинци. Той отчете и още редица успехи, постигнати през миналата година в сфери като екология, превенция на бедствия, образование, спорт, детски и младежки дейности, култура, социални дейности, осигуряване на заетост, подобряване на жизнената среда и др.
Вече е факт и първият извършен за 2022 г. ремонт на общинска сграда – Дома за стари хора Дреновец. „Изпълнените ремонтни дейности са на стойност 13 148.78 лв. Средствата са заложени в бюджет 2021 г., но поради епидемичната ситуация обектът не се реализира миналата година. Подменени са всички тръби за захранване с чиста вода от захранващия до всички помещения. Поставен е ламиниран паркет във всекидневната и всички четири кабинета. Боядисани са стените във всекидневната. Помещенията вече са по-уютни“, каза в обобщение кметът на Ружинци Александър Александров.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder