Един от най-забележителните проекти, в който се включи СК „Активно спортно общество“

Един от най-забележителните проекти, в който се включи СК „Активно спортно общество“

Проект Еразъм +, който считаме за изключително важен в живота на младите хора. Защо?


Бяхме предизвикани да променим своята перспектива по отношение на потреблението и създаването на ежедневни материали. Участваха 8 държави, 35 участници  от Унгария, Северна Македония, България, Португалия, Турция, Чехия и Гърция. Заедно се заехме да предизвикаме себе си в създаването на нови изобретения само с ограничен набор от материали. Научихме за културата на другия. Научихме за производителите в нашите страни, както и в страните от нашите колеги участници. Освен това научихме защо програмата Еразъм + е важна в живота на нашите младежи. Заедно обсъдихме масовото производство, как хората са толкова фокусирани върху потреблението и забравят за своята лична отговорност към заобикалящия ги свят.
Влязохме в проекта, без да сме наясно с това движение. Тръгнахме си вкъщи, след като научихме много неща чрез правене, но най-важното е, че тръгнахме с приятели от 7 други страни.
Благодаря ви, Еразъм + за тези възможности.

Чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако искате да научите повече за Програмата на имейл: scaso@abv.bg

Харесайте страницата на организацията, която ни събра заедно и вижте нашите невероятни 10 дни заедно:

________
One of the most remarkable projects in which the Active Sports Society Sports Club took part
An Erasmus Plus project we consider highly important in youths lives. Why?
Let me tell you about the maker movement.
Our participants were challenged to change their prospective regarding the consumption and creation of day-to-day materials.
We were 8 countries, 35 participants – Hungary, North of Macedonia, Bulgaria, Portugal, Turkey, Czech Republic and Greece.
Together we took upon us to challenge ourselves in creating new inventions with only a limited set of material.
We learned about each other’s cultures. We learned about the makers in our countries and in our fellow participants countries too.
Furthermore, we learned of why the Erasmus Plus program is important in our youths lives.
Together we discussed mass production, how people are so focused on consuming, consuming and forget the creation part.
We entered the project unaware of this movement. We left back home after learning by doing, but most importantly we left with friends from 7 other countries.
Thank you, Erasmus Plus for these opportunities.

Feel free to contact us if you want to learn more about the Program by email: scaso@abv.bg

Like the page of the organization that brought us together and see our amazing 10 days together:

https://www.tiktok.com/@youngmakersinaction
https://www.facebook.com/YoungMakersInAction
https://www.instagram.com/wetheyoungmakersinaction/

 

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder