Предстои въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Видин

Предстои въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Видин

В тази връзка кметът д-р Цветан Ценков и Златко Марков, упълномощен представител на фирмата изпълнител „Алди комерс Груп“ ЕООД, подписаха днес договор с предмет „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в административната сграда на Община Видин“. На събитието присъстваха Светослав Скорчев, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата и ръководител на проекта и арх. Георги Чобански от фирмата изпълнител.

Стойността на договора е 2 431 000 лв. без ДДС. Дейностите ще се извършат в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Мерките за енергийна ефективност включват изолация на външните стени чрез топлоизолация от вътрешната страна с минерална вата; подмяна на дограмата – прозорци и врати; подмяна на отоплителната инсталация; смяна на осветителните тела с енергоспестяващи и др. Ще бъдат изпълнени още и редица строителни-монтажни работи – основен ремонт на покривите и на козирките; ремонт на компрометирани участъци от облицовката и мазилките; подмяна на всички врати и остъклявания в интериора, които са в лошо състояние; ремонти на санитарните помещения; подмяна на амортизираните вертикални и хоризонтални клонове на водопроводната мрежа; шлайфане, пренареждане, циклене или подмяна на подовата настилка в помещенията, в които това се налага и др.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 330 дни след връчването на възлагателното писмо и включва 30 дни за проектиране и 300 дни за извършване на строително-монтажните работи.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder