Създава се Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“

Създава се Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“

Правителството одобри проект на за Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление.

Новият Устройствен правилник на Министерството на електронното управление (МЕУ) отразява измененията на нормативната уредба от м. февруари 2022 г., с които на министъра на електронното управление са прехвърлени редица функции на закритата Държавна агенция „Електронно управление“, свързани с ръководенето на държавната политика за развитие на електронното управление и държавната политика за мрежова и информационна сигурност. Същевременно с него се изпълнява и решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г., с което към МЕУ преминава дирекция „Информационни технологии“ от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Правилникът включва функциите по подпомагане изпълнението на всички правомощия на министъра на електронното управление със съответната структура и щатна численост.

С цел създаване на необходимите условия и ресурси за изпълнение на функциите по ефективно оперативно наблюдение и поддръжка на хоризонталните системи, споделените ресурси и инфраструктурата на електронното управление, както и за наблюдението и реакцията при инциденти с мрежовата и информационна сигурност, се създава Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder