Новата наредба за юридическото образование влиза в сила от учебната 2023/24 г., промените в хорариумите – още наесен

Новата наредба за юридическото образование влиза в сила от учебната 2023/24 г., промените в хорариумите – още наесен

Министерството на правосъдието публикува проекта на изцяло новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ и постави началото на общественото му обсъждане. То ще продължи до 24 юни 2022 г.

Министерството на правосъдието дава два варианта, между които ще избере след края на общественото обсъждане:

Вариант 1:
Студентите, които се обучават в специалността „Право“ по чл. 1, ал. 2, се приемат чрез писмени конкурсни изпити, които включват най-малко проверка на знанията по български език и способността за логическо мислене, при условия и по ред, определени от висшето училище, което осъществява обучение по специалността „Право“.

Вариант 2:
Студентите, които се обучават в специалността „Право“ по чл. 1, ал. 2, се приемат при условия и по ред, определени от висшето училище, което осъществява обучение по специалността „Право“, като оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература е задължителен балообразуващ елемент.

Въпросът как ще се завършва „Право“ получава категоричен отговор – чрез единни държавни изпити по публичноправни, по гражданскоправни и по наказателноправни науки. Писменият изпит остава казус, но той ще е еднакъв за всички студенти в цялата страната и те ще го решават в един ден и час, ще има и едно вярно решение, валидно за всички.

Предвижда се новите правила да започнат да действат от учебната 2023/24 г.

Още тази есен – за учебната 2022/23 г. обаче юридическите факултети трябва да са привели в съответствие програмите си и да са въвели новите дисциплини и увеличените или намалени хорариуми за съществуващите. Както „Лекс“ писа, проектът предвижда две нови задължителни дисциплини с по 75 часа хорариум – Защита правата на човека и Организация на правосъдието и правозащитните институции.

Освен това Административното право и процес се разделят и получават самостоятелен хорариум. И вместо общо 150 часа, ще се учат 75 часа Административно право и 90 часа Административен процес (общо 165 часа).

Най-значително е увеличението на хорариума при Правото на Европейския съюз, което вместо досегашните 75 часа, ще се учи 120 часа. С 30 часа повече ще е обучението по Наказателно процесуално право – 165 часа. 90, вместо 75 часа, ще е това по Вещно право. Хорариумът по Международно публично право скача от 90 часа на 105 часа, а този по Данъчно право става 105 часа (сега е 75).

Намалява се хорариумът по две дисциплини – История на държавата и правото на 75 часа (в момента 90 часа) и Финансово право – 75 часа (в момента 105 часа).

Изрично е предвидено, че студентите, приети преди влизането в сила на наредбата, запазват своите права и валидността на положените от тях изпити.

С обнародването на новата наредба за Министерството на правосъдието ще започне да тече 6-месечен срок, в който да бъдат съставени националните списъци на хората, които могат да участват в комисиите за държавните изпити, както и за изготвянето на единните конспекти. Това, както и досега са хабилитирани преподаватели и представители на практиката. Основната разлика е, че съставът на комисиите ще бъде определян чрез публичен жребий в Министерството на правосъдието, а не от факултетите.

От публикувания проект става ясно, че министерството е решило задочниците да имат еднакъв хорариум – 3800 часа, като колегите си редовно обучение. Колко години ще учат не е посочено изрично, а в наредбата е записано само, че срокът на обучение е не по-малък от 5 години.

Източник: lex.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder