Изменя се Устройственият правилник на Министерство на културата

Изменя се Устройственият правилник на Министерство на културата

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Министерство на културата.

С предлагания проект се цели оптимизация на структурата на Министерството на културата, която да създаде условия за ефективност на процесите, свързани с правно осигуряване на дейността на министерството и същевременно осигуряване на необходимия ресурс за пълното обезпечаване на дейностите, свързани с провеждане на цикъла на обществените поръчки.

Общата численост на организационните структури и административните звена на Министерството на културата – 169 щатни бройки след промяната й през 2020 г.(ДВ, бр. 70 от 2020 г.), позволява реорганизация на дейностите, при спазване на изискванията на нормативите за численост съгласно Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (чл. 12 от НПКДА). За извършване на реорганизацията е структурирана дирекция „Правнонормативна дейност и публични предприятия“ с 8 щатни бройки и „дирекция „Обществени поръчки“ с 4 щатни бройки в структурата на общата администрация, чрез преминаване на числеността на дирекция ПНДОП към двете нови дирекции.

Увеличава се числеността на политическия кабинет на министъра на културата в съответствие с чл. 12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder