България спира действието на някои разпоредби на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимни пътувания на граждани

България спира действието на някои разпоредби на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимни пътувания на граждани

32Министерският съвет прие решение за частично спиране на действието на разпоредба от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимни пътувания на граждани (Обн. – ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 07.05.2002 г.; изм. – ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.).

Конкретно се спира действието на чл. 1, т. 1 от двустранния договор, който предвижда, че гражданите на двете страни, които притежават валидни дипломатически и служебни паспорти, имат право да влизат, излизат, преминават транзит и временно да пребивават на територията на другата договаряща страна без визи до 90 дни в продължение на всеки един период от 180 дни считано от датата на първото влизане.

На 9 септември 2022 г. в Официален вестник на EC (OB L 2341, 9.9.2022г., стр. 1-3) бе публикувано Решение (ЕС) 2022/1500 относно пълното спиране на прилагането на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на гражданите на Европейския съюз и на Руската федерация, което влиза в сила на 12 септември 2022г., и се прилага директно от Република България.

Европейската комисия нееднократно е призовавала за суспендиране и на двустранните визови спогодби на държавите членки с Руската федерация, в частност на въведените с тях безвизови режими за притежатели на дипломатически и служебни паспорти.

С настоящото решение се постига хармонизиране с общоевропейския подход за преоценка на съществуващите двустранни споразумения на държавите членки с Руската федерация, като от 20 октомври се въвежда визов режим за руските граждани, притежаващи служебни паспорти. По отношение притежателите на дипломатически паспорти визов режим беше въведен още на 25 февруари 2022 г. с приемане на Решение (ЕС) 2022/333 на Съвета.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder