Общинският съвет прие важни предложения, свързани с местните данъци и услуги в Община Видин

Общинският съвет прие важни предложения, свързани с местните данъци и услуги в Община Видин

Гласувани бяха редица важни документи, които касаят бъдещото развитие на Общината и са свързани с възможностите за постъпването на повече приходи от предлаганите услуги, съобразно реалната социално-икономическа обстановка. Общинските съветници одобриха предложенията за: актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности; план-сметката за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Видин през 2023 г.; размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Видин за 2023 г.; промяна на Наредба на Общински съвет – Видин за определяне размера на местните данъци на територията на Община Видин; приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин. В мотивите за новата наредба се отбелязва, че тя се предлага с цел спазване на законовите изисквания и даване възможност на общинската администрация да работи в съответствие с действащите подзаконови актове и минимизиране възможността от правен вакуум. Посочва се също, че последните промени на цените на техническите услуги са извършени с решение на ОбС – Видин преди повече от 10 години. За този период минималната работна заплата се е увеличила три пъти. Основен фактор при определянето на цените на административните услуги, предоставяни от всяка община, е и времето положен труд на служителите.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder