Кметът на Видин и екипът му с равносметка за трите години от мандата

Кметът на Видин и екипът му с равносметка за трите години от мандата

Община Видин успя да се справи с многото предизвикателства през изминалите три години, които бяха белязани от най-голямата в човешката история хуманитарна, здравна и икономическа криза. Това заяви кметът д-р Цветан Ценков по време на излъченото на живо във „Фейсбук“ предаване, посветено на равносметката на общинското ръководство за мандата до момента. Участие в него взеха също заместник-кметовете Цветомира Илиева, Борислава Борисова, Десислава Тодорова и Светослав Скорчев, които представиха постигнатото в своите ресори.
„Равносметката е един тежък мандат, изпъстрен с политическа нестабилност на национално ниво. Ние във Видин дадохме много добър пример, че независимо кой е победил на изборите, важно е обединението в полза на хората“, каза видинският кмет, като изрази надежда, че представителите на политическите партии на национално ниво също ще съумеят да постъпят мъдро и ще се състави правителство.
Д-р Ценков отчете, че, въпреки икономическите затруднения, има значителен инвеститорски интерес към Видин. Допълни, че има интерес към закупуване на общински терени за реализиране на различни инвестиции, с което ще се създадат работни места и ще влязат приходи в Общината. Кметът отбеляза още, че в момента се изгражда индустриален парк в близост до Видин, който ще заема площ от над 1500 дка, като сподели, че голямото му притеснение е недостигът на квалифицирана работна ръка. Битката за реиндустриализация на Видин минава през изграждането на магистралата до Ботевград и на тунел през Петрохан, за което общинското ръководство не е спирало да настоява, категоричен беше д-р Ценков.
„Видин, макар и един старопрестолен град, беше доста занемарен. Самият факт, че през последната година Общината получи няколко награди в сферата на туризма, е показателен, че успяваме да променим това“, посочи кметът. И отбеляза със задоволство, че Видин се превърна в голям фестивален и културен център и това го виждат и в Министерството на туризма, и в Министерството на културата.
Градоначалникът посочи, че през този труден тригодишен период Общината успя да подкрепи видинската болница, бяха подпомогнати и хората в най-уязвимо положение. Във всички села, както и в град Дунавци се изграждат кабинети за предоставяне на социално-здравни услуги на населението, каза още д-р Ценков.
Към момента Община Видин е финансово стабилна, заяви Цветомира Илиева, заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“. Постигнатото в сферата на общинските финанси остава встрани от фокуса на вниманието на обществеността, но от успешната финансова политика зависят всички останали придобивки, на които хората се радват – обновени сгради, ремонтирани улици и др., коментира Илиева.
Заместник-кметът уточни, че първата задача е била спирането на всички течове на финансови средства, като за целта са предприети мерки както за установяване на злоупотребите от страна на служители, така и за прекратяване на неизгодните договори. Повишаване на приходите е друг приоритет, в който се отчита успех. „През 2021 година, в сравнение с края на 2019 година, между 3% и 5% сме повишили осреднената събираемост на местните данъци и такси. През 2022 година също тенденциите са положителни. Това показва, че вървим в правилната посока“, каза Илиева. С оглед на повишаващата се инфлация и увеличаващите се цени на горива и ел. енергия, е предприета една непопулярна, но необходима мярка, като е актуализиран размерът на местните данъци и такси. „Знаем, че в края на мандата не е препоръчително да се прави подобно нещо, но това е начинът, за да запазим финансовата стабилност и да запазим и разширяваме обхвата на предоставяните услуги“, заяви заместник-кметът по финансите.
От отчета на Цветомира Илиева стана ясно още, че за изминалите три години с 50% са намалени неразплатените задължения. Редовно се обслужват кредитите, с което Община Видин се превръща в желан партньор за финансовите институции и бизнеса. Друго сериозно предизвикателство са финансовите корекции, наложени по проекта за изграждане на „водния цикъл“ и на Пречиствателната станция на Видин, изпълнявани през предходните два мандата. Благодарение на усилията на финансовия екип на Общината, лихвите в размер на над два и половина милиона лева са редуцирани до сто хиляди. „В момента е в етап на съгласуване тристранно споразумение между Министерство на финансите, програма „Околна Среда“ и Община Видин за опрощаване на 80% от финансовата корекция за Пречиствателната станция. Споразумението ще стане факт до края на месеца“, каза Илиева. Тя допълни, че до края на месеца ще приключи още една процедура по отписване на задължения, които сега тежат като воденичен камък на врата на Общината и пречат на нейното развитие.
Всяка година в общинския бюджет се заделят значителни финансови средства за дейности по благоустрояване, каза Светослав Скорчев, заместник-кмет „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата“. От 2019 година досега са асфалтирани алеи във всички видински паркове, десетки улици и междублокови пространства в кварталите на град Видин, както и улици в почти всички останали населени места на Общината. Въведен е принцип на справедливо разпределени на парите за капиталови разходи, като те се поделят поравно между град Видин и по-малките населени места. Направено е цялостно проектиране на кварталите „Крум Бъчваров“ и „Петко Каравелов“, на пътя от главен път Е-79 до село Въртоп, на подходите от изграждащия се магистрален път към град Видин и на бул. „Панония“, чийто ремонт ще започне скоро. Подменени са осветителните тела в 13 села в Общината с енергоспестяващи. Основно са ремонтирани покривите на социалните жилища в ж.к. „Строител“ и в ж.к. „Гео Милев“. Ежегодно се отделят пари и за ремонти на сградите на кметствата в населените места на Общината.
Светослав Скорчев напомни, че в началото на 2021 година беше създадено Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“. То поетапно бе оборудвано с техника, през настоящата година са закупени и контейнери, в които са монтирани датчици за показване на количеството отпадъци. Целогодишно се извършват дейностите в сферата на озеленяването, включително засаждане на цветя, косене, кастрене на дървета, премахване на самонастанила се растителност. Почистени са множество зони в град Видин, които с години преди това бяха занемарени: входът на града откъм „Видахим“, районът срещу Регионалната здравна каса; „Шарампоя“, което бе извършено съвместно с Регионалния исторически музей и др. Почистени са паркови зони в редица от по-малките населени места, като е обърнато внимание и на гробищните паркове. Възстановена и ремонтирана е поливната система в Крайдунавския парк, като с помощта на дарители е изградена и нова поливна система в първото каре, до Художествената галерия.
„След упорита работа на общинската администрация и на две министерства, документите за експлоатация на три минерални извора вече са подготвени. Има актове за общинска собственост, както и балнеологични оценки. Продължава активното търсене на финансиране за направата на сондажите, предстои издаване на разрешително за водовземане и водоползване“, информира още заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата.
В момента Община Видин работи по проекти на обща стойност близо 38 милиона лева – реални инвестиции в инфраструктура и в социални дейности, отчете Десислава Тодорова, заместник-кмет „Европейски политики и инвестиции“. Тя уточни, че през изминалите три години Общината е работила по общо 118 проекта. Разработените проекти са 96 броя, одобрените – 25 броя; сключени са 22 договора за безвъзмездна финансова помощ; 24 проекта са в процес на изпълнение; реализирани са 23 проекта.
В края на 2019 година са разработени четири големи инфраструктурни проекта, внесени са за разглеждане в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в последствие са одобрени и в момента се изпълняват: въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13 многофамилни жилищни сгради; изграждане на 37 броя социални жилища в град Видин; въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Видин; ремонт и реконструкция на централна пешеходна зона – четвърти етап (от Младежкия дом до спортна зала „Фестивална“).
Проект, по който сегашното ръководство на Общината е започнало работа от нулата, е „Реставрация и адаптацията на Синагога Видин в Туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. Успешно е защитен и проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин, по който се финансира подмяната на отоплителните устройства на дърва и въглища в домакинствата с екологично чисти. „По този проект успяхме да договорим още 3 300 000 лв., така че средствата да стигнат за всички наши съграждани, които изявиха желание да им бъдат подменени отоплителните устройства“, подчерта заместник-кметът. Като важни проекти Десислава Тодорова посочи още ремонта на закритата лекоатлетическа писта във Видин за 700 000 лв. и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, на стойност близо 2 500 000 лева.
Основна трудност е високата инфлация, като при основните строителни материали увеличението на цените достига 40%, каза Тодорова, но подчерта, че въпреки това сроковете по сключените договори се спазват и няма риск Община Видин да загуби финансови средства.
Създаването на Общинско предприятие „Социални дейности“ допринесе за по-ефективната и целенасочена социална политика на Община Видин, отчете на свой ред Борислава Борисова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“. Резултатите са налице. Функционират 23 социални услуги, насочени към деца и възрастни в неравностойно положение с максимален брой потребители – 555. Към момента услугите работят над капацитета, като социални услуги получават 576 лица и деца.
При много добра координация с всички институции, видинските медицински специалисти бяха подсигурени за работа на първа линия в борбата с коронавируса, създадена бе организация и осигурени възможности за подпомагане на хората в нужда, като доставяхме храна и продукти от първа необходимост по домовете, посочи още Борисова. С личното съдействие на кмета на Община Видин и с неоценимата помощ на проф. Валентин Джонов от Швейцария пристигнаха дарения за социално слаби наши съграждани, оборудване, медикаменти и консумативи за видинската болница и много други. Със заповед на кмета на Община Видин Детска градина „Славейче“ бе определена като дежурна детска градина за времето, в което бяха преустановени посещенията в детските заведения до края на месец декември 2020 г., като общо 23 семейства се възползваха от предлаганата услуга.
Заместник-кметът подчерта, че Община Видин създава условия за предоставяне на грижи за възрастни хора, насочени към повишаване качеството на техния живот. За тази цел успешно функционират Домашният социален патронаж и Диетично-социалната кухня. В периода 2019 г.-2022 г. секторът на социалните услуги включва и изпълнението на политиката, свързана със социалното обслужване на хората в неравностойно положение, чрез работата по различни програми и проекти, сред които „Топъл обяд в Община Видин“; „Патронажна грижа + в Община Видин“; механизъм „Лична помощ“ (наети към момента са 663 лица на длъжност „Личен асистент“, които обслужват 641 потребители); социална услуга „Асистентска подкрепа (наети са 62 социални асистенти, които обслужват 202 потребители) и др.
През изминалите три години приоритет е модернизирането и поддържането на материално-техническата база в детските градини и училищата, за което е използвано финансиране от държавния и от общинския бюджет, както и от национални програми на Министерството на образованието и науката и от донорски програми на различни организации и фондове. По-важните проекти са: пристрояване сградата на ОУ „Иван Вазов“; основен ремонт на кухнята и частичен ремонт на четири кухненски офиса, снабдени с професионална готварска техника, във Филиала „Щастливо детство“ на Детска градина „Зорница“; ремонти на двете учебни заведения в град Дунавци – ОУ „Христо Ботев“ и ПГСС „Г.М. Димитров; в ОУ „Любен Каравелов“ ще бъде изградена нова, модерна спортна площадка. Финансово са подпомогнати общо 26 студенти във Филиал Видин на Русенски университет „Ангел Кънчев“, чрез заплащане на семестриалните им такси за първи курс. Общинският съвет гласува и решение за подпомагане със стипендии на видински граждани, записани в Русенския университет, направление „Здравни грижи“, които след завършване да се върнат и работят във видинската болница.
„За периода бяха организирани над 600 събития с културен характер, с хиляди участници, а Видин се превърна в истинска фестивална сцена“, отбеляза още Борислава Борисова. Наред с традиционните събития (Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни“, Средновековен фестивал „Бъдинъ“, международен парад за ретро автомобили, Видинския панаир и др.), е поставено началото и на много нови, които се утвърдиха и всяка година броят на техните почитатели се увеличава: Младежкият фестивал „Summer vibes”, Vida Arts Festival, Летни музикални празници „Баба Вида“, Международният фолклорен фестивал „Синия Дунав“, който бе сертифициран от Европейската комисия за развитие и съхранение на фолклора.
През настоящия мандат Общинският драматичен театър се трансформира в общински културен институт. Създаден бе и Общински културен институт „Дунав“, който обединява Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“, Градския духов оркестър и Регионалния експертно-консултативен информационен център. За първи път общинското ръководство планира общински средства, с помощта на които се реализират културни събития и в малките населени места.
„Работим за това Видин да се превръща в позната и желана туристическа дестинация. Доказателство за интереса към нашия град е получената престижна награда за „Принос в развитието на туристическия продукт в общината“ за 2022 г. от специализираното издание „Дестинация България“. Само преди броени дни на церемония за връчване на традиционните годишни награди „Чудесата на България“ Община Видин и Регионалният исторически музей бяха отличени по повод археологическите разкопки на антична Бонония“, подчерта Борисова, като припомни, че през изминалите години Общината финансира дейностите на археологическия обект с общо 70 хиляди лева.
Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder