МС удължи куп концесии за подземни богатства

МС удължи куп концесии за подземни богатства

Служебното правителство взе решения за удължаване на серия концесии за добив на подземни богатства.

Министерският съвет одобри изменение на договора за добив на подземни богатства от находище „Ливаде”, Софийска област. Съгласно приетото решение срокът на концесията ще бъде удължен с 30 години. Концесионерът мотивира искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

С днешното си решение Министерският съвет разреши правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат прехвърлени от „Хеликс” ЕООД на „Ойровер” ЕООД. Такава възможност е регламентирана в Закона за подземните богатства.

Концесионният договор за находище „Ливаде” е сключен през 2007 г. за срок от 20 години. От него се добиват индустриални минерали.

 

Промяна на концесионния договор за находище „Смолско”

 

На днешното си заседание Министерският съвет прие решение за изменение на договора за добив на подземни богатства от находище „Смолско”, Софийска област. По искане на концесионера – „Витез Проспект” АД, гр. София, срокът на концесионния договор ще бъде удължен с 9 години. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

С промяната Министерският съвет измени обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

С днешното си решение Министерският съвет разреши и прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия от „Витез Проспект” АД, гр. София, на „Кариера Смолско” ЕООД, гр. София. Такава възможност е регламентирана в Закона за подземните богатства.

Концесионният договор за находище „Смолско” е сключен през 2004 г. От него се добиват строителни материали – доломитизирани варовици и доломити.

 

„Инерт груп комерсЕООД е новият концесионер на два участъка от находище „Градец

Софийското дружество „Инерт груп комерс” ЕООД е новият концесионер на участъците „Южен” и „Градище” от находище „Градец”. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Градец” се намира в землището на едноименното село в община Костинброд, Софийска област. От него се добиват строителни материали – варовици. Концесията за него е предоставена през ноември 2011 г. за срок от 25 години на „Пътища и съоръжения” ЕАД, гр. София.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 10% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder