Община Видин проведе информационна среща за санирането на многофамилни жилищни сгради

Община Видин проведе информационна среща за санирането на многофамилни жилищни сгради

Заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова откри събитието, което се състоя на 31 януари  в залата на Общинския съвет. Тя обяви, че е отворена процедурата за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Крайният срок за кандидатстване за гражданите е 10.05.2023 г. „Целта е до тази дата да подадем максимален брой проектни предложения и да се възползваме от възможностите, които предоставя програмата“, подчерта Тодорова.

Подробна информация по темата представи изпълнителният директор на Българо-австрийската консултантска компания (БАКК) Цвета Наньова. Тя запозна присъстващите с проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”. Допустими за участие в програмата са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Безплатно може да се санират блокове, за които бъдат подадени документи от Общината до края на месец май 2023 г. За кандидатстващите след този срок размерът на безвъзмездната финансова помощ се намалява до 80%, тоест собствениците ще трябва да платят 20% от разходите за санирането.

Условията за получаване на финансовата помощ са собствениците на имоти да създадат Сдружение, да се изготви технически паспорт, да се направят техническо обследване и обследване за енергийна ефективност. Изготвянето на тези документи първоначално е за сметка на етажната собственост. Средствата за тази цел ще бъдат възстановени при одобрение на предложението и сключване на договор за финансиране. Средният разход на домакинство за техническо обследване и паспорт ще е 6.28 лева с ДДС на квадратен метър, заяви Цвета Наньова.

Всички подадени предложения за саниране ще бъдат оценени с точки според различни критерии, като например колко енергия се предвижда да бъде спестена; очакваното намаление на въглероден двуокис в резултат на санирането; брой на отделните жилища в блока; какъв е делът на съседите, които са подкрепили санирането и др. Средства за саниране ще бъдат отпуснати за проектите, събрали най-голям брой точки. Най-много точки се получават за процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки. Максималният брой точки е 140, а минималният – 75. Колкото по-голям е блокът и колкото повече собственици участват в сдружението, толкова е по-голям шансът да се спечели.

Собствениците на имотите сами ще избират фирмите, които ще изготвят техническия паспорт и направят техническото и енергийното обследване. Цвета Наньова призова гражданите да внимават с избора на фирмите, които наемат.

На информационната среща стана ясно, че е предвидено и изменение в разпределението на финансовите средства по процедурата. Така например, за всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи за сгради на своята територия. За Община Видин таванът е 50 милиона лева.

От общинската администрация призовават гражданите да подготвят своите документи за кандидатстване до 10.05.2023 г., за да може, ако се наложи, да бъдат коригирани навреме.

Срещата предизвика голям интерес. Експертите подробно отговориха на въпросите на присъстващите и дадоха разяснения във връзка с конкретни казуси.

Отговорни лица, към които гражданите могат да се обръщат за информация в Община Видин, са Силвия Илиева и Петя Симеонова. За допълнителна информация са предоставени  телефоните: 094/609 412 и 094/609 461.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder