Обсъдиха проекта за Правилник за устройството и дейността на РИМ – Видин

Обсъдиха проекта за Правилник за устройството и дейността на РИМ – Видин

„Предложеният проект отразява измененията и допълненията на Закона за културно наследство (ЗКН) и приложимата подзаконова нормативна уредба и цели функционално разширяване на дейността на музея, което ще бъде постигнато чрез предложената нова структура. Също така в него се регламентират издателската, научната, библиотечната и фондовата дейност на музея“, каза Борисова при откриването на срещата.

На събитието присъстваха и директорът на Регионалния исторически музей Христина Кирилова, служители от институцията, експерти от общинската администрация, медии.

Промяната в Правилника се налага, тъй като действащият към момента е приет през 2010 година и има нужда от осъвременяване, обясни Христина Кирилова. Намеренията на музея са да бъде създадено специализирано звено, което да се състои от специалисти с научна степен. В момента петима служители притежават докторска степен и се очаква до края на месец април още един да придобие такава степен. Това позволява създаването на научна група.

Има идея за създаване и на редакционна колегия – оперативен орган с основна задача да организира издаването и поддържането на високо научно ниво на „Годишник на РИМ – Видин“ и други издания.

От Регионалния музей изтъкнаха необходимостта от разкриване на нови позиции като заместник-директор, както и от функциониране на Дирекционен съвет, в състава на който да се включат ръководители и уредници от отделите. Планира се създаване на отдел „Фондове, библиотека и научен архив“, тъй като в момента институцията няма единна библиотека.

„Има необходимост от тази промяна. Музеят трябва да разшири своята структура. Правилникът ни трябва да се осъвремени и да добавим всичко, което е необходимо, за да може РИМ – Видин да работи нормално“, каза в заключение Христина Кирилова. Тя допълни, че в момента служителите в музея са 28 и има нужда от още хора.

Предстои внасяне на предложение във връзка с проекта за Правилник на заседание на Общински съвет – Видин.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder