България и УНИЦЕФ продължават сътрудничеството си за гарантиране на правата на всички деца

България и УНИЦЕФ продължават сътрудничеството си за гарантиране на правата на всички деца

Министерският съвет одобри План за действие по Програмата за сътрудничество между правителството на България и УНИЦЕФ за периода 2023-2027 г. и работен план за изпълнението му през 2023-2024 г. Основната цел на двата документа е оказване на подкрепа на институциите на национално ниво за подобряване на политиките за деца и повишаване детското благосъстояние. Планираните мерки и дейности в плановете са насочени към засилване на подкрепата за ранното детско развитие и закрила на детето, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и мониторинг на правата на децата. Фокус се поставя и върху укрепването на образователната система на национално и местно ниво за разширяване на достъпа до приобщаващо и качествено образование и изграждане на умения за всички деца, включително и тези в най-неравностойно положение. Предвидени са и дейности за гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда, насърчаване на детското участие във вземането на решения за подобряване на политиките за деца, както и за превенция на насилието над деца и закрила на жертвите. Изпълнението на Плана за действие и двугодишния работен план цели да подкрепи усилията на България да гарантира правата и благополучието на децата, включително на тези в неравностойно и уязвимо положение, така че да могат да развият своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder