Извънредно заседание на Общински съвет – Видин

Извънредно заседание на Общински съвет – Видин

То бе свикано, тъй като предишното редовно заседание на 12.07.2023 г. бе бойкотирано от общински съветници и не събра кворум. Така не бяха гласувани редица важни точки, касаещи дейности във всички сфери на работа.

В дневния ред на извънредното заседание бяха включени 20 точки. Общинските съветници гласуваха за кандидатстване на Община Видин с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. Прието бе и  предложението за кандидатстване на Общината с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. – „За по-чист въздух!“

Общинските съветници приеха четири точки, свързани със захранване на банкови извънбюджетни сметки. Едната сметка е по проект „Подкрепа за успешна подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021-2027” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; другата – по проект „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на община Видин“, в изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 26.09.2016 г. по процедура „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”; също така по проект „Областен информационен център – Видин”, в изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.007-0009-C01 от 17.01.2022 г.; четвъртата е по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради”, в изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Видин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изменен с анекс.

На днешното заседание местният Парламент гласува включването в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година на следните учебни заведения: СУ „П. Р. Славейков“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Епископ Софроний Врачански“, СУ „Цар Симеон Велики“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Любен Каравелов“, ДГ „Мир“ – гр. Дунавци с филиал „Звънче“ – гр. Видин, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Дунавци, ДГ „Зорница“ с филиал „Щастливо детство“ – гр. Видин и филиал „Пролетен цвят“ – село Кутово.

Съгласно чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование общинските съветници приеха предложение за утвърждаване на самостоятелни паралелки в училищата с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2023/2024 година. Приети бяха и предложение, касаещо чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 от същата наредба, както и такова за формиране на групи под определения минимум за учебната 2023/2024 година.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder