Сдружение „Активно общество“  проведе кръгла маса за състоянието на младежките политики във Видин и Враца

Сдружение „Активно общество“  проведе кръгла маса за състоянието на младежките политики във Видин и Враца

На 21 август ще бъде проведена втора кръгла маса, която ще бъде организирана в Младежкия център във Враца

Сдружение „Активно общество“  проведе кръгла маса на тема „Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“ . Събитието се проведе в зала за изяви на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ на 14 август. Събитието откри Радослав Георгиев,  председател на Сдружение „Активно общество „, който представи проекта и финансиращата програма „Добро управление „.

В рамките на първия панел, член на екипа на проекта представи изготвения „Анализ очертаващ състоянието и основните нужди по отношение на младежките политики в общините Видин и Враца.“ Представени бяха и препоръки за подобряване на начина на създаване и провеждане на младежките политики в двете общини. Сред препоръките към Община Видин са: периодично изследване на нуждите на младежите, създаване на фонд подкрепящ младежки дейности, създаване на младежки консултативен съвет и ангажиране заинтересовани страни при изготвяне на плана за младежта, създаване на младежки пространства и др. Сред препоръките към Община Враца са: повишаване на ефективността на младежкия консултативен съвет, създаване на регламент и повече публичност на създадения фонд за младежки дейности.

Във втория панел Теодора Макавеева, експерт по проекта представи изведени успешни практики във сферата на младежките политики от Дания, Франция, Италия, Германия, Норвегия и Финландия.

„Провеждането на всяка еднаполитика изисква отделяне на определен финансов ресурс. Проблем, който може да бъде идентифициран в България е неотделянето на достатъчно средства на национално ниво за провеждане на ефективна и всеобхватна младежка политика. На ниво община финансирането намалява още повече. В общия случай финансовите средства са насочени към организиране на събития за младежи със забавен характер. За работата с младежи от уязвими групи общините основно разчитат на финансиране по проекти (тоест с непостоянен характер). Подкрепата за младежкото предприемачество пък напрактика отсъства на местно ниво“, отбеляза Теодора Макавеева. Тя допълни, че в резултат на всичко гореизброено, на общинско ниво се реализират отделни мерки или събития, но трудно може да се говори за провеждане на цялостна, систематизирана младежка политика. Това е проблем, защото провеждането на местна младежка политика би дало възможност да се вземат предвид местните специфики и конкретните нужди на младежите, живеещи на територията на дадена община.
Дискутираха се актуални проблеми в процеса на формиране, прилагане и отчитане на младежките политики и възможностите за решаването им. Дискутира се липсата на достъпни спортни

пространства и отново се постави въпроса за ограничаване на достъпа до училищните спортни пространства във Видин,  както и състоянието на спортните съоръжения в града. От Сдружение „Активно общество “ акцентираха на липсата на младежки

пространства във Видин, в които младежите да се срещат, обучават и прекарват пълноценно свободното си време. Участниците в събитието изтъкнаха и липсата на бюджет за „младежки дейности “

както и фактът, че един експерт в общината съвместява редица дейности и въпросите за младежта остават на заден план. Коментира се и липсата на съгласуваност на плановете за младежта с младежите, техните организации и други заинтересовани страни. Постави се и въпросът как без задълбочен анализ се създават плановете и се извеждат конкретни мерки.

Създадените документи са достъпни на сайта на организацията и също така ще бъдат предоставени на заинтересованите страни, сподели Радослав Георгиев.

На 21 август ще бъде проведена втора кръгла маса, която ще бъде организирана в Младежкия център във Враца. На събитието пред местните заинтересовани страни ще бъдат представени разработените „Анализ на съществуващите практики и основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца“ и „Доклад за най-добрите европейски практики в сферата на младежките политики“ и ще се проведе дискусия.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder