Топ вести
01.12.2023 - През декември всеки ден е Коледа с мобилното приложение на Yettel
01.12.2023 - Днес ще грейнат светлините на коледната елха във Видин
01.12.2023 - Близо 2,5 млрд. лв. за магистрали, пътища, ВиК проекти, саниране и проектиране в бюджета за 2024 г.
01.12.2023 - Министър Асен Василев: България се стреми в следващите 4-5 години да навакса нивата на заплатите до 70% от средноевропейските
01.12.2023 - Кампания за ограничаване разпространението на грипа организираха във Видин
01.12.2023 - Читалището в село Градец отбеляза 95 години от създаването си
01.12.2023 - Вечната класика по Коледа: как да приготвим вкусно свинско със зеле?  
01.12.2023 - Последен ден за плащане на авансовите вноски за 2023 година
01.12.2023 - Възраждане обжалва пред върховния административен съд резултата от изборите за кмет на Монтана
29.11.2023 - Успешно приключи проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“
Чувствителен риск от забавени плащания в две трети от секторите на българската икономика

Чувствителен риск от забавени плащания в две трети от секторите на българската икономика

Рейтинговият доклад на Allianz Trade отчита подобрение спрямо миналата година само за Енергетика, която преминава в зоната на умерен риск
Заради предизвикателства на макроикономическо ниво до края на 2023 г. е възможно повишаване на риска и понижаване на рейтинги на сектори
Строителството е най-рисковият сектор в световен мащаб

 

Чувствителен риск от забавени плащания и лоши вземания в 11 сектора от българската икономика отчита регулярният рейтингов доклад* на глобалния лидер в застраховането на кредитен риск Allianz Trade. Така в предупредителната “оранжева” зона попадат близо две трети от наблюдаваните общо 18 сектора. Това са Автомобилостроене, Автомобилни части, Строителство, Транспорт, Химическа индустрия, Текстил, Металургия, Машиностроене и оборудване, Транспортно оборудване, Битови стоки и оборудване, Търговия.

 

Подобрение спрямо миналата година у нас се отчита само за сектор Енергетика, като той преминава към “жълтата зона” на умерен риск. Със същата оценка в България остават секторите Електроника, Производство на хартия, Компютърни технологии и телекоми, Фармацевтична индустрия, Селско стопанство и хранително-вкусова. Единственият сектор у нас, който попада в “зелената зона” на нисък риск, продължава да е Софтуер и ИТ услуги.

 

В същото време оценката на Allianz Trade за риска от забавени плащания и лоши вземания по сектори на глобално ниво показва, че най-обезпокоителна е ситуацията в Строителството, което единствено попада в червената зона на “висок риск”. Основна причина за това са динамичните промени в средата – лихвите по кредити, цените на различни пазари и сегменти, новите изисквания и регулации за зелена урбанизация, навлизането на „умни” сгради, недостигът на квалифицирана работна ръка и др. Повишен риск в световен план се индикира в още два сектора – Текстил и Металургия, въпреки че те все още остават в “оранжевата зона” на чувствителен риск. Най-стабилно е положението с разплащанията при компаниите от двата сектора, които са в “зелената зона” – Софтуер и ИТ услуги и Фармацевтична индустрия. На географски принцип най-висок към момента изглежда рискът в различните сектори в Латинска Америка.

Въпреки че засега на глобално ниво ситуацията се запазва сравнително стабилна, в доклада си анализаторите на Allianz Trade не изключват възможността до края на годината да се наложи понижаване на рейтинги на сектори в различни държави и на глобално ниво. Основна причина за това се очаква да бъдат сериозните предизвикателства пред компаниите на макроикономическо ниво. Сред проблематичните теми са осезаемото забавяне на икономическия ръст в световен мащаб до нивата от 2019 година, намаляването на приходите на бизнесите, увеличаването на лихвите, приближаването на редица европейски икономики до ръба на рецесията, намаляването на обема на търговията заради преориентирането на потребителските разходи от стоки към услуги след COVID кризата.

 

“Въпреки че в България засега нямаме сектор, който да попада в „червената зона” на най-висок риск, ситуацията изисква повишено внимание от страна на бизнеса, особено за компаниите, които имат и външнотърговски отношения. Сериозните предизвикателства на макроикономическо ниво и забавянето на ръста в Европа, където са локирани голяма част от партньорите на българските фирми, е предупредителен сигнал те да обърнат още повече внимание на събирането на вземанията си.”, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade. “Застраховката на търговски кредити остава един от най-силните инструменти за защита на бизнеса особено в контекста на възможна рецесия. Освен това като международен лидер ние можем да бъдем от помощ още на ниво превенция на лоши вземания и забава на плащания, защото разполагаме с много сериозна база данни за актуалното състояние на над 80 млн. компании по цял свят, които могат да бъдат действащи или потенциални партньори на български фирми.”, допълва тя.

 

На ниво държава Allianz Trade запазва рейтинга на България** без промяна на B2 – “умерен риск” от забавени плащания и лоши вземания.

 

*Мониторингът обхваща 18 сектора в 70 държави, като се използва методология на Allianz Trade с четири основни критерия – търсене, доходност, ликвидност и бизнес среда. Секторите се индексират от “зелено за нисък, през “жълто за умерен, “оранжево за чувствителен до “червеноза висок риск от забавени плащания и лоши вземания. Изготвя се на тримесечна база.

 

**Рейтингът на риск на Allianz Trade на ниво държави дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата включва два индикатора –  шест степени за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). Изготвя се на тримесечна база.

 

 

За Allianz Trade

Allianz Trade (търговската марка, под която вече оперира застрахователят с над 100-годишна история Еuler Hermes) е глобалният лидер в застраховането на търговски кредит и разполага със сериозна експертиза в сферата на гаранциите и събирането на вземания. С изградена мрежа за ежедневно проследяване и анализ на промените в стабилността на над 80 млн. малки, средни и интернационални компании по света, Allianz Trade помага на клиентите си да избегнат риска от лоши дългове и забава на плащания, а в случай на нужда ги компенсира.

Allianz Trade е представена в 52 държави и има екип от над 5500 специалисти. Гаранция за надеждността на компанията като застраховател е принадлежността им към групата Allianz и AA кредитен рейтинг. Консолидираният оборот за 2021 г. е 2,9 млрд. евро, а общата експозиция на застрахованите транзакции по цял свят възлиза на 931 млрд. евро.

Към момента  в България застрахованите експозиции достигнаха обща стойност над 2  млрд. eвро, като компанията се утвърждава убедително като лидер на националния пазар.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder