Кметът на Видин: Протестирам срещу грубото вмешателство на областния управител в работата на Общинския съвет

Кметът на Видин: Протестирам срещу грубото вмешателство на областния управител в работата на Общинския съвет

Това заяви д-р Цветан Ценков на пресконференция по повод върнато от областния управител на Видин Иво Атанасов решение на местния парламент относно избора на нов председател, което на практика провали и заседанието, насрочено на днешната дата.
В пресконференцията взеха участие още новоизбраният председател на Общинския съвет (ОбС) Светослав Славчев, общинският съветник от групата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ) Генади Велков и представителят на Местна коалиция СДС (НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ) Мартин Дончев.
Д-р Ценков каза, че  заседанието на 04.12 е трябвало да разгледа много важни предложения и най-вече – бюджета на Община Видин за 2023 г. и той да бъде приет. Това обаче не се случва, така че Видин е единствената община в България без бюджет. Остава отворен и проблемът с удължаване сроковете на кредитите по ФЛАГ, необходими за довършване на европейски проекти, което реално заплашва Общината да влезе в просрочие. „Аз като кмет остро протестирам срещу всяка една намеса от страна на областния управител и на част от избраните народни представители в избора на видинските граждани. Изборите приключиха, хората са предпочели мен като кмет и общинските съветници, които са от най-различни групи. Доста е сложен форматът и затова ние трябва да направим всичко възможно и това ще бъде акцентът на този мандат – аз като кмет и ръководството на Общинския съвет да обединим усилията на цялата община, на всеки един наш съгражданин, на общинските съветници, на различните политически формации в името и бъдещето на Видин. Затова Ви събрах днес, за да протестирам срещу грубото вмешателство на областния управител в дейността на Общински съвет – Видин с неговата възбрана и съображения по легитимния избор на председател на ОбС“ – изрази своята позиция д-р Цветан Ценков.
Новоизбраният председател на Общинския съвет във Видин Светослав Славчев, чийто избор се оспорва от областния управител, коментира пред медиите: „Изключително съжалявам, че днес, вместо да приемем бюджета и други важни решения относно избора на заместник-председатели и комисии, даваме пресконференция защо това не може да стане. С чиновнически подход се пречи очевидно на Община Видин да функционира нормално“. Той обясни, че е внесъл казуса към компетентния съд и че решенията на областния управител са в противоречие с всякакви директиви и резолюции на Европейския съюз, част от който е и Република България, касаещи местното самоуправление.
Генади Велков също изрази становище по повод създалата се ситуация: „Знаете, че на последното заседание на Общинския съвет, когато избрахме г-н Славчев, оттеглих собствената си кандидатура за председател и предложихме ротация – нещо, за което бяхме говорили и с партиите, представени в ОбС. Това беше и желанието на групата на ГЕРБ, но впоследствие се поставиха изисквания, точно за да не се случи такова сътрудничество. В случая ставаме заложник на амбицията на един-двама души, което е недопустимо“.
Заявеното намерение за ротационен принцип на председателство на местния парламент потвърди и Мартин Дончев: „Въпреки че сме победители и в този вот за общински съветници, но не абсолютни и е нормално да преговаряме с останалите политически сили и сме готови на ротация, в която по големина на групите, в рамките на разумно време да се извършва смяната на председател на ОбС“. Той обясни, че в случай като този, съобразно законовите изисквания председателят на Общинския съвет може да бъде сменен най-рано на третия месец, ако системно не си спазва ангажиментите. Преди това може да бъде сменен законно, единствено и само ако си подаде оставката. „Не виждам в случая защо да се прави, тъй като не сме имали нито една сесия и при условие, че повечето политически сили, с които сме говорили, са съгласни и възприемат ротацията“ – допълни Дончев.

Ако се потвърди заповедта на областния управител като законосъобразна, следва да бъде проведен нов избор на председател на ОбС. „В жалбата, която съм депозирал, съм направил едно особено искане за спиране изпълнението на тази заповед до произнасянето на Съда. Не мога да коментирам какви ще бъдат съдебните актове. Чакаме. Процесът е публичен, който е пред Административен съд – Видин и всички ще имаме информация“ – разясни Светослав Славчев.

Повече за върнатото за ново обсъждане решение

 

Със своя заповед №РД 25-40/29.11.2023 г. Областният управител на Област Видин Иво Атанасов върна за ново обсъждане Решение №4, взето с протокол № 2/24.11.2023 г. на Общински съвет Видин, с което за председател на Общински съвет – Видин е избран Светослав Цветанов Славчев.

„Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №4 взето с протокол № 2/24.11.2023 г. на Общински съвет Видин, е незаконосъобразно, поради съществени нарушения на материалноправните и административнопроизводствените правила.

Обстойният преглед установи, че горепосоченото решение на Общински съвет – Видин е прието в противоречие на разпоредбата на чл.24, а именно – налице е основателно съмнение по отношение наличието на изискуемият се брой легитимни гласове при повторното гласуване за избор на Председател на Общински съвет – Видин. Видно от Протокол от заседанието на комисията за избор на председател на Общински съвет – Видин – относно резултатите от повторен избор на председател на ОбС Видин, един от членовете на комисията е подписал протокола с особено мнение, като в същото е посочено че друг от избраните трима членове на комисията не е присъствал при броенето на гласовете, както и че са налице белязани бюлетини, които следва да се обявят за недействителни.

Във връзка с горното в Областна администрация Видин от общински съветници са постъпили съответно – сигнал вх.№ 2803/7447 от 27.11.2023 г. и жалба с вх.№ 2803/7544 от 29.11.2023 г., касаещи наличие на извършени нарушения при броенето на гласовете, като два броя от пликовете, в които се съдържат бюлетини на единият от кандидатите са маркирани от вътрешната страна, като по този начин се нарушава тайната на вота, и респективно се нарушава разпоредбата на чл.24 от ЗМСМА. Също така са наведени твърдения за отправени заплахи срещу общинския съветник като по този начин е нарушена волята на право на свободен избор на същата.

На последно място, решението предмет на настоящата заповед, е прието и при липса на мотиви за вземане на същото. В чл.21 от ЗМСМА са посочени основни правомощия на Общинския съвет, които му определят качество на административен орган с административни правомощия по смисъла на §1, т.1 от ДР на АПК, съгласно която всеки административен акт, следва да съдържа фактически и правни основания за издаването му. Липсата на задължителни реквизити обуславя неговата непълнота и необоснованост. Изискването за мотивиране на административния акт е абсолютна предпоставка за неговата законосъобразност”, се посочва в мотивите на заповедта на областният управител.

Заповедта e изпратена на Председателя на Общински съвет – Видин за изпълнение на процедурата по чл.45, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Кмета на Община Видин за сведение.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила, съгласно чл.45, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder