Административният съд касира изборите за кмет във врачанското село Лиляче

Административният съд касира изборите за кмет във врачанското село Лиляче

С Решение от 11.12.2023 г., постановено по а.д. № 627/2013 г., АдмС – Враца отмени Решение на ОИК – Враца за избиране на Кмет на Кметство с. Лиляче, общ. Враца и обяви изборния резултат за недействителен.

Делото бе образувано по жалба на Красимир Илиев Богданов, представляващ МК „ВМРО – БНД, НДСВ, БСД – Евролевица, Партия Консервативна България, БДФ/“, срещу Решение № 193-МИ/30.10.2023 г. на ОИК – Враца и Красимир Тодоров Петров от с. Лиляче, общ. Враца, регистриран кандидат за кмет на Кметство с. Лиляче с Решение № 83-МИ/26.09.2023 г. на ОИК – Враца, срещу Решение № МИ-239/06.11.2023 г. на ОИК – Враца за избиране на Кмет на Кметство с. Лиляче, общ. Враца.

След подробен и задълбочен анализ на събраните по делото доказателства, включително след обсъждане на показанията на разпитаните по делото свидетели, съдът е установил съществени нарушения на изборния процес по три пункта: неправилно отчитане на броя на недействителните бюлетини/нарушения при определяне на недействителните гласове; нарушения при попълване на протокола на СИК 06100100; нарушения при опаковането на изборните книжа и материали.

В проведеното на 29.11.2023 г. открито съдебно заседание, в присъствието на страните в производството, техните процесуални представители, както и в присъствието на представители на регионални и национални медии, съдът отвори запечатан чувал с надпис „избори за общински съветници и кметове от СИК № 061000100 от II-ри тур“, произведен на 05.11.2023 г. При проверката на съдържанието му не беше открит печатът на СИК, липсваше пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“, съгласно указанията на ЦИК, дадени с Решение № 2653-МИ/05.10.2023 г., за опаковането и предаването на изборните книжа и материали от СИК на ОИК, а пакет с надпис „Действителни хартиени бюлетини“, съдържаше 124 бр. бюлетини, колкото е общия брой на намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини.

Съобразявайки методическите указания на ЦИК за определяне на действителните и недействителните гласове и Приложение 7 към тях, съдът е установил, че единствената спорна бюлетина от отделените от съда, за кандидат № 70 – Красимир Тодоров Петров не следва да се определя за недействителен глас. Вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“, със син химикал, положен е в квадратчето с № 70, а където излиза от него не достига до квадратчето от горния или следващ ред. Вотът на избирателя може еднозначно да се определи. Налице е опорочаване на вота на избирателите, а изборният резултат е различен от обявения. В случая е налице нарушение на материалния закон, а не е налице техническа грешка или такава в пресмятането – действителни бюлетини са счетени за недействителни, като по този начин е променен съществено изборния резултат.

В методическите указания са дадени предписания, че при попълване на протоколите от СИК не следва да се допускат грешки. В случай на сгрешен протокол на СИК е разписана процедура по уведомяването на ОИК и последващите действия на общинската избирателна комисия.

В протокола на СИК в Избирателна секция № 061000100 са направени корекции на данните в т. 6, т. 8 и т. 9 срещу и е извършено зачертаване и поправяне като липсва отбелязване „поправка“.

По същия начин – без отбелязване „поправка“ и полагане на подписи е поправката на часа, в който е отразено, че са положени подписите. Допуснати са грешки при попълването на Протокола, са в разрез с указанията на ЦИК. Не са представени доказателства за уведомяването на ОИК за сгрешения протокол и извършване на последващите действия от страна на ОИК по връщането му и предаване на новия протокол.

При тези установявания, извода, че като действителна следва да се счита единствената спорна бюлетина и като съобрази извършеното преброяване при огледа на бюлетините, съдът намира, че окончателния резултат от проведените избори за кмет на Кметство с. Лиляче е различен от обявения, което е основание за отмяна на оспореното решение на ОИК – Враца и обявяване на избора за недействителен.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder