Във Белоградчик се обществено обсъждане на концепции за Интегрирани териториални инвестиции

Във Белоградчик се обществено обсъждане на концепции за Интегрирани териториални инвестиции

В Младежки дом – Белоградчик се проведе обществено обсъждане на концепции за Интегрирани териториални инвестиции.

Двете представени концепции бяха: „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин” и концепция „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на западните покрайнини на северозападен регион за планиране от ниво 2”. Те са преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост. Публичните обсъждания са организирани от Областен информационен център – Видин (ОИЦ). Целта на ОИЦ е да осигури широк достъп до информация за възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На общественото обсъждане присъстваха Боян Минков – кмет на община Белоградчик, Лозина Николова – зам. кмет, Мария Тодорова – кмет на община Чупрене, представители на Агенция „Пътна инфраструктура” – Николина Чапанова, Лидия Шилова и Пламка Радославова – директор на Областно пътно управление – Видин.

Общественото обсъждане откри експертът в ОИЦ – Видин – Цветомир Ценков. Той изрази своята благодарност към г-н Минков и г-жа Николова за тяхната подкрепа при провеждането на общественото обсъждане.

Обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ съдържа проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм).

Дейностите в концепцията, които ще донесат дългосрочни ползи на местната общност от община Белоградчик са: Облагородяване и социализиране на Белоградчишката крепост; Обособяване на сграда за настанителна база за деца и младежи (туристическа хижа); Облагородяване на туристически пътеки на територията на община Белоградчик и община Чупрене; Обособяване на места за къмпинг и отдих; закупуване на открит двуетажен туристически автобус. Предвидени са и мерки за енергийна ефективност на жилищния фонд в Белоградчик, които ще допринесат освен за намаляване на емисиите от парникови газове и по-голяма енергийна ефективност, но и за подобряването на цялостната визия на обектите и тяхната атрактивност. Това ще доведе до постигане на по-добри условия за живот и облик на града, както и привличане на повече посетители в него, което ще благоприятства местната икономика.

Концепцията включва партньорството между общините Белоградчик и Чупрене, както и партньорство със Сдружението с нестопанска цел „Пилигрими”.

Г-н Минков поясни, че при одобрение на предложените концепции, общината ще направи стъпка, водеща към реализирането на идеите. Той призова всички граждани да бъдат активни в попълването на анкетите, за да имат гласност и техните идеи за развитие на града.

При обществено обсъждане на концепция „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на западните покрайнини на северозападен регион за планиране от ниво 2“, от Агенция „Пътна инфраструктура“ представиха, че участват с планирани дейности в секторите пътна инфраструктура и туризъм, които в комбинация помежду си допринасят за засилване на градско-селските връзки и развитие на функционални зони, с доказан ефект върху територията на региона.

Предвидените инвестиции са: Основен ремонт и доизграждане на път III-1102 Салаш – граница Сърбия, който ще се изпълнява в землището на с. Салаш, общ. Белоградчик; Основен ремонт на път III-1401 Вещица – Белоградчик, който ще бъде изпълняван в землищата на селата Вещица и Дъбравка и гр. Белоградчик, общ. Белоградчик; Основен ремонт на път III-1102 Кладоруб – Салаш, в землищата на селата Вещица и Върба, общ. Белоградчик и землище на с. Кладоруб, общ. Димово; Облагородяване и социализиране на района около пещера „Магура“, с. Рабиша; Облагородяване на прохода „Кадъ Боаз“, с. Салаш.

Мария Тодорова – кмет на община Чупрене изрази своята подкрепа за двете концепции и потвърди, че тези идеи ще подпомогнат положителното развитие на региона. Тя потвърди, че заедно с кмета на община Белоградчик желаят да създадат общ туристически продукт между двете общини, за да покажат заедно красотата на тази част от България.

Освен чрез участие в обществените обсъждания, гражданите могат да дадат своето мнение в онлайн анкета, както и чрез изпращане на обратна връзка на имейла на ОИЦ-Видин в срок до три дни след провеждане на общественото обсъждане.

Всеки желаещ може да се запознае с концепциите във Фейсбук страницата на Областен информационен център – Видин.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder