Отбелязваме Световния ден на водата под мотото „Вода за мир“

Отбелязваме Световния ден на водата под мотото „Вода за мир“

Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март,  обединява десетки хиляди хора по света да повишат своята осведоменост и да насочат вниманието си към предприемане на действия за справяне с кризи с водата и канализацията. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water), който се управлява от един или повече членове и партньори, с определен мандат.

„Вода за мир“ е темата на международната кампания през 2024 г. Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато  е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави. Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. От 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води.

Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси – водата.

Регионалните поделения на МОСВ на територията на цялата страна провеждат разнообразни инициативи за Световния ден на водата в партньорство с образователните институции и  неправителствените организации в отделните региони.

„Вода за мир“

Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт.

Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави.

Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. Освен това, от 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води.

Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост  държавите  да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси – водата.

С нарастването на населението, водата ще става все по-важна в борбата срещу бедността и влошаване състоянието на околната среда.

Сътрудничеството по отношение на водата може да изгради жизненоважна устойчивост срещу екстремните метеорологични явления и да помогне на населението за смекчаване изменението и адаптиране към променящия се климат.

Общественото здраве и просперитет, хранителните и енергийни системи, икономическата продуктивност и целостта на околната среда разчитат на добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл.

Това означава, че защитата от дискриминация и гарантирането на равенство при осигуряване на достъп до вода и канализация може да има положителен ефект в обществото.

Мирното сътрудничество относно водата може да прелее в мирно сътрудничество във всички сектори.

Като работим заедно за балансиране на човешките права и нужди на всеки, водата може да бъде стабилизираща сила и катализатор за устойчиво развитие.

С течение на времето е имало много повече случаи на сътрудничество, отколкото конфликти за вода, но има още много какво да се направи.

Трябва да действаме въз основа на разбирането, че водата не е само ресурс, който трябва да се използва и за който трябва да се конкурираме – това е човешко право, присъщо на всеки аспект от живота.

На местно и национално ниво, различни потребители на вода – по-специално на вода и канализационни услуги, енергетика, храна и промишленост – трябва да си сътрудничат чрез интегриран управленски подход относно водните ресурси и насърчаване на кръговата икономика.

На ниво басейн държавите трябва да разработят споразумения и да създадат институции за мирно управление на  водните ресурси, които пресичат международните граници.

Сътрудничеството в областта на трансграничните води е от съществено значение за мира и просперитета. Правителствата трябва да си сътрудничат двустранно, регионално или глобално, например чрез подписване и прилагане на Конвенцията на ООН за водите и Конвенцията за водните течения.

Всички имаме роля.

Като индивиди можем да използваме водата по-внимателно, намалявайки стреса върху околната среда и водната инфраструктура.

Всички можем да се обединим около водата и да използваме водата за мир, полагайки основите на по-стабилно и проспериращо бъдеще.

Източник: МОСВ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder