От читалището в Ново село сигнализираха за нередности при разпределението на читалищната субсидия

От читалището в Ново село сигнализираха за нередности при разпределението на читалищната субсидия

През 2024 година се навършват 150 години от създаването на Народно читалище „Земеделец 1874г.” в Ново село. От месеци читалището подготвя богата програма, а преди седмица се оказва, че средствата с които ще разполага в тази важна за читалището година са намалени и то незаконосъобразно.
За проблема сигнализира председателя на читалището в Ново село Иван Базов, който е бил и част от комисията.„Назначената комисия беше поименно назначена. Като членове на комисия са записани едни лица, а всъщност предложенията и гласуването се извърши от лица, които не са включени в състава на комисията“, споделя Иван Базов.

Както сигурно знаете предложенията и разпределението на предвидените средства за читалищна дейност се извършва от Комисия, назначена със Заповед от Кмета на съответната община и съставена от представители на Общинска администрация и представител на всяко читалище, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища. По думите на Базов през годините комисията е следвала ясни и правила, но не и през тази година.

През годините комисията следваше основно механизма за разпределяне на субсидия, който е утвърден от Министерство на културата.  Създаденият механизъм съдържа параметри, които имат своите числови стойности и се вкарват в матрица и цялата система се точкува до 100 точки, като се разпределя кои критерии колко точки получават и съответно кое читалище колко субсидия следва да получи. В проведената комисия тази година не се следваше този механизъм, а дори имаше предложение да се разпределят средствата по равно между читалищата. Нямаше обективност при предложенията и съответно при решенията“, допълни Базов.

Заседанието за разпределяне на читалищната субсидия се провежда на 4 април, само два дни след като е изпратен имейл със заповедта за него. А самото заседанието приключва с отнемане на 0,8 бройки от досега субсидираната численост на читалище “Земеделец”, което ще повлияе както върху изпълнението на културния календар на читалището, така и върху цялостната дейност на читалището.

В особеното мнение, с което председателят на читалище “Земеделец 1874г.” е подписал протокол от работата на комисията по разпределяне на субсидираните бройки между читалищата в община Ново село, Базов е посочил и основните пропуски при определяне на комисията и и при нейната работа.  Със заповед на кмета на общината от читалищата са изискани информация и документи, в съответствие с Механизма за разпределяне, но определени показатели, разписани в Механизма, не са включени в заповедта – например разгърната площ за читалищна дейност, брой места в салоните и др., които биха дали повече точки при разпределението на читалището в Ново село. Освен това на заседанието на комисията не е представен анализ на дейността на читалищата от кмета на общината, членовете на комисията не са получили съответните материали, а същите са били изчетени накратко от председателя на комисията, а работата на самата комисия е протекла без изготвяне и приемане на вътрешни правила, които да регламентират точна оценителна система без субективен фактор. В резултат на което е допуснато разминаване с целите на закона – тоест разпределяне на субсидираната численост на читалищата съгласно утвърдения от Министерство на културата механизъм.

Не на последно място, председателят на читалище “Земеделец” изтъква, че две от читалищата на територията на община Ново село имат сериозни административно-правни неуредици, финансови задължения и работят в конфликт на интереси и би следвало да се има предвид от комисията при разпределянето на субсидията.

“Не съм съгласен с така взетите решения на комисията, тъй като считам, че не е спазено нормативното изискване на закона, а именно разпределяне съгласно утвърдения от Министерство на културата и съгласуван с Министерство на финансите механизъм… и ще си търся правата по съдебно-административен път”, категоричен е Иван Базов.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder