17 семейства са настанени в новите социални жилища във Видин

17 семейства са настанени в новите социални жилища във Видин

В новоизградените социални жилища са настанени 17 семейства или 42 лица. Новите домове са изцяло оборудвани с всичко необходимо, включително с добро отопление и охлаждане.
Официална церемония по настаняване се проведе в рамките на днешния ден /15 април/ в ж.к. Христо Ботев. На събитието присъстваха кметът на Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът Борислава Борисова, секретарят на Общината Емилиян Енчев, ръководителят на вече осъществения проект за  „Изграждане на социални жилища в град Видин“ инж. Румен Лилов, директор дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“ Десислава Гайдарска, експерти от общинска администрация, граждани и представители на медии.

Инженер Румен Лилов припомни, че проектът бе реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Общата сума на проекта е 2 241 917.78 лева, представляваща безвъзмездна финансова помощ, от която: съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие: 1 905 630.11 лв. и национално съфинансиране: 336 287.67 лв. Целите и дейностите, които са изпълнявани по проекта са за осигуряване на съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на Община Видин.

Д-р Цветан Ценков се обърна към новодомците с думите „Попътен вятър и добър живот на всеки, който ще намери своето място и покрив над главата в новите социални жилища. Надявам се, тук да прекарвате добре, но и да пазите всичко това, което е направено със средства на Европейския съюз и Община Видин.“ Д-р Ценков връчи на новите обитатели ключове за апартаментите, заедно с техните договори, както и малки подаръци, осигурени от Община Видин по проекта. След церемонията ръководството на Община Видин разгледа апартаментите заедно с живущите.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder