Инфлация у нас ще намалява през 2025 г., но едва ли достатъчно за влизане в Еврозоната, прогнозират от Allianz Trade

Инфлация у нас ще намалява през 2025 г., но едва ли достатъчно за влизане в Еврозоната, прогнозират от Allianz Trade

Международните анализатори очакват средногодишната инфлация за 2024 и 2025 г. да спадне до 2,8%, но прагът на ЕЦБ също

 

3,1% годишна инфлация в края на 2024 г. и 2,5% годишна инфлация в края на 2025 г., прогнозират за България анализаторите на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes). Така средногодишната инфлация за двете години у нас се очаква да бъде 2,8%.

„Ако тази наша прогноза се сбъдне, България би отговаряла на сегашния критерий на Европейската Централна Банка средното ниво на инфлация на база хармонизирания индекс на потребителските цени да не надхвърля референтната стойност за ценова стабилност от 3,3%. Но дори това да се случи, е малко вероятно страната да се класира за Еврозоната. Причината е, че референтната стойност се определя на база на трите държави в Европейския съюз с най-ниската инфлация. А нашето очакване е там инфлацията паралелно също да намалява до края на 2025 г. и съответно контролният праг за България също ще се понижи осезаемо.”, коментира д-р Манфред Щамер, главен анализатор на Allianz Trade.

Това се обяснява с очакването за намаление на цените на енергийни и неенергийни индустриални суровини през 2024 и 2025 г., което ще бъде фактор за спад на инфлацията както в България, така и в останалите държави от ЕС. Анализаторите на Allianz Trade обръщат внимание, че у нас най-сериозен принос за низходящата тенденция имат цените на енергията и хранителните стоки. За това допринася и успокояването на нивата на средната заплата, както и задържането на цените на вноса. Възходящ тренд може да се очаква обаче в сектора на услугите заради продължаващо покачване на заплатите и очакваната отмяна на диференцираната ставка от 9% ДДС за ресторантьорския бранш.

Въпреки песимистичната прогноза за присъединяването на България към Еврозоната в близко бъдеще, анализаторите на Allianz Trade запазват добрите перспективи за развитието на българската икономика през 2024 и 2025 г. БВП в България се очаква да нарасне с 2,1% през 2024 г. и с 2,6% през 2025 г. Въпреки че ръстът на частното потребление може да се забави, вътрешният пазар ще остане основният двигател на растежа, благодарение на възстановяването на публичните разходи и стабилната инвестиционна експанзия. Очаква се в отговор на възобновеното външното търсене износът да се разшири умерено през 2024-2025 г. след спада през 2023 г. Предвижда се фискалният дефицит да достигне малко под -3% от БВП както през 2024 г., така и през 2025 г., спрямо -1,9% през 2023 г., движен от разходите за пенсии и заплати. Държавният дълг ще нарасне до около 26% от БВП до 2025 г. Така оценката на експертите на Allianz Trade e, че по отношение на тези показатели България може да изпълни фискалните критерии от Маастрихт за приемане на еврото.

Тази умерено положителната прогноза за икономиката на България има особена тежест в контекста на изводите, направени в регулярния доклад на Allianz Trade за световната икономика към края на първото шестмесечие на 2024 г. Според тях рискът от рецесия продължават да съществува в Еврозоната и се увеличава в САЩ. Експертите прогнозират ръст на БВП на глобално ниво от 2,8% през 2024 г. и 2025 г. Но растежът ще се забави до 1,7% в САЩ и може да достигне максимален потенциал от 1,4% в Еврозоната през 2025 г. За Китай очакваният ръст на БВП през 2025 г. е 4,3 % през 2025 г.

„От една страна България изглежда стабилно поставена на международната икономическа карта. От друга обаче перспективите за забавяне на членството в Еврозоната и съществуващият риск за рецесия в Европа и САЩ, трябва да увеличат бдителността на българския бизнес. Родните компании трябва да са готови за различни сценарии, особено експортно ориентираните, които търсят и разчитат на чужди пазари.“, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която вече развива дейност под търговската марка Allianz Trade. „Нашата препоръка към българския бизнес в тази ситуация е независимо от мащаба да търси възможности за управление на риска чрез застраховка на търговски кредити и възможност за проверка на търговските партньори.“, допълва тя.

Сред основните рискове за влошаване на глобалната икономика в доклада на експертите от Allianz Trade се посочват повишената несигурност в „супер изборната“ година в над половината от държавите по света, както и продължаващите глобални конфликти. Затова според техния песимистичен сценарий може да се очаква забавяне на растежа на глобалната икономика с 1,5 процентни пункта и повишаване на инфлация, което би запазило лихвените проценти по-високи за по-дълго време. ​

За Allianz Trade

Allianz Trade (търговската марка, под която вече оперира застрахователят с над 100-годишна история Еuler Hermes) е глобалният лидер в застраховането на търговски кредит с доказана експертиза в областта на поръчителството, събирането на вземания, структурирания търговски кредит и политическия риск. Със собствена мрежа за проучвания компанията анализира на ежедневна база промени в платежоспособността на над 83 милиона организации по света. Ние даваме на бизнесите увереност да търгуват. Ние компенсираме вашата компания в случай на лош дълг, но по-важното е, че на първо място ви помагаме превантивно да избегнете такива ситуации. Винаги, когато предоставяме застраховка на търговски кредити или други финансови решения, нашият приоритет е предсказуемата защита. Но при сблъсък с неочаквани обстоятелства, нашият кредитен рейтинг AA означава, че имаме ресурсите, подкрепени от Allianz, за да осигурим компенсация за поддържане на вашия бизнес.

Със седалище в Париж, Allianz Trade присъства в над 50 страни с 5700 служители. През 2023 г. нашият консолидиран оборот достигна 3,7 милиарда евро, а застрахованите глобални бизнес транзакции представляват експозиция на стойност 1131 милиарда евро..

 

Към момента  в България застрахованите експозиции достигнаха обща стойност над 2  млрд. eвро, като компанията се утвърждава убедително като лидер на националния пазар.

 

За повече информация, моля посетете allianz-trade.com

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder