Още дирекции с достъп до банковите ни сметки

Още дирекции с достъп до банковите ни сметки

Според закона БНБ създава и поддържа електронна информационна система, съдържаща данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от банки, платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

Институциите, имащи достъп до тази информация са Министерството на вътрешните работи (МВР) – Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС). Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) и дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС) досега нямаха такъв достъп.Според мотивите към законопроекта, достъп до информацията от Информационната система на регистъра на банковите сметки и сейфове следва да имат националните органи, които са компетентни за предотвратяването на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма.

Главна дирекция „Гранична полиция“ осъществява дейности по предотвратяване, пресичане, разкриване и документиране на престъпления, както и тяхното разследване, чрез събиране на достатъчно доказателства с годни доказателствени средства, посочват от Министерски съвет.

Дирекция „Вътрешна сигурност“ пък извършва проучвания за надеждност на своите служители и на кандидатите за работа, издава, прекратява и отнема разрешенията за достъп до класифицирана информация на тези лица.

 

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder