Община Видин стартира проект за обществена трапезария

Община Видин стартира проект за обществена трапезария

Стартира проектът за обществена трапезария „Топъл обяд в Община Видин“. Проектът се реализира по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане“ и е на стойност 78 632 лв., като средствата се осигуряват от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Община Видин предоставя услугата на 148 души от следните целеви групи:
– Лица от уязвими групи – граждани на трети неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;
– Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
– Скитащи и бездомни деца и лица;
– Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
– Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
– Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение. За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, се посочва и конкретния вид подкрепа, който да получат от програмата.
Подпомагането на доставчиците на услугата „Обществени трапезарии” се реализира на конкурсен принцип чрез одобрението на проекти, като дейностите обхващат територията на Община Видин. В тази връзка се дава възможност трапезариите да надградят дейността си и да функционират в останалия период от годината, за който не е предвидено национално финансиране. Осигурява перспектива и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване в тези общини, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“. Определянето на вида хранителни продукти, които ще бъдат закупувани за приготвяне на топлия обяд, се извършва от Община Видин. Гарантира се разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
За улеснение на ползващите услугата има новооткрити обекти в квартал „Нов път“, в детските млечни кухни на ул. „Широка” и в ж.к. „Г. Бенковски”, в гр. Дунавци, както и в селата Пешаково, Градец, Генерал Мариново, Гомотарци, Новоселци.
В рамките на изпълнението на проекта се предлагат и съпътстващи мерки, които се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие за:
– възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
– ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, или
– други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.
Проектът „Топъл обяд“ допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Услугата ще продължи до края на месец април догодина.

Сн.: Община Видин

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder